ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVI/265/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/265/2022

Szczegóły informacji

XXXVI/265/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXVI

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2 , art. 216, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm )  uchwala się,  co następuje: 
 

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Kwota dochodów gminy  po zmianach wynosi 28.099.295,84 zł z tego:
a) dochody bieżące                                                  23.027.798,83 zł
b) dochody majątkowe                                              5.071.497,01 zł
 
§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 31.951.200,95 zł z tego: 
a) wydatki bieżące                                                  22.725.647,24 zł
b) wydatki majątkowe                                             9.225.553,71 zł
 
§ 5. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.260.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.260.000,00 zł
 
§ 6. Ustala się plan  dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 272.621,93 zł.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony