ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1551
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/182/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXX/182/09
Status
 
Lp: 1552
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/181/09 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzcbiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXX/181/09
Status
 
Lp: 1553
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/180/09
Status
 
Lp: 1554
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/179/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
Nr aktu prawnego
XXX/179/09
Status
 
Lp: 1555
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/177/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości oznaczonych jako tereny rolne stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIX/178/09
Status
 
Lp: 1556
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/177/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2010
Nr aktu prawnego
XXIX/177/09
Status
 
Lp: 1557
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/176/09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXIX/176/09
Status
 
Lp: 1558
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/175/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Radowice na lata 2004-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/175/09
Status
 
Lp: 1559
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/174/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Głuchów na lata 2004-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/174/09
Status
 
Lp: 1560
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/173/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Swarzynice na lata 2008-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/173/09
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji