ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/263/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/263/2022

Szczegóły informacji

XXXIV/263/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXIV

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-14

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2022.

Na podstawie:

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 3 pkt. 3 i art. 9 pkt. 5  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Zmienia się „Strategię Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015-2022” przyjętą uchwałą nr VI/45/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 maja 2019 r., poprzez dodanie w Rozdziale IV. „Cele strategiczne Gminy Trzebiechów” w pkt 1. „Infrastruktura techniczna” zapisu o następującej treści:
„- modernizacja stacji uzdatniania wody w Głuchowie i Podlegórzu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony