ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/261/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/261/2022

Szczegóły informacji

XXXIV/261/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXIV

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-14

Data wejścia w życie: Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 2335, opublikowano dnia: 2022-11-23

Tytuł aktu:

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie:

Na podstawie określenia stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z  dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1452 z  późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

 
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,78 zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018r. poz. 1398 oraz z 2019r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie  tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  - 3,81 zł od 1m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,95 zł  od 1  m²  powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,15 zł od 1  m ²  powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,86 zł od 1 m² powierzchni  użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
3.  od budowli  -  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Oprócz zwolnień wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części, związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy oraz ogólnodostępne hale i sale sportowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXV/195/2021 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2021r., poz. 2414).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i  obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 14:28:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 14:28:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 20:21:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony