ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: 0050.34.2022Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.34.2022

Szczegóły informacji

0050.34.2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status:  

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-10-19

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz określenia zakresu jej zadań i regulaminu pracy

Na podstawie:

Na podstawie § 19 ust. 2 uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebiechów (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2012, poz. 1269) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1.1. W celu realizacji zadań związanych z zarządzeniem zasobami mieszkaniowymi Gminy powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie:
 1. Przewodniczący : Bartłomiej Cybulski
 2. Członek: Daniel Seredyński
 3. Członek: Rafał Kubicki
 4. Członek: Klaudia Wojciechowicz
 5. Przy udziale p. Doroty Wołangiewicz – OPS Trzebiechów
2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
 
§2. Do zadań komisji należy:
      1)  analiza napływających wniosków o przydział mieszkania,
      2)  badanie warunków mieszkaniowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w zespole wizytującym w pełnym składzie,
      3)  proponowanie kolejności przydziału mieszkań i wnioskowanie o zawarcie umów najmu,
      4)  kontrolowanie prawidłowości zawieranych umów najmu i zasiedlania mieszkań.
 
§ 3.1. Posiedzenie Komisji zwoływane jest przez przewodniczącego Komisji na wniosek Wójta.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb wynikających z:
      1)  przydziału wolnych lokali,
      2)  wykonywania rocznej kontroli prawidłowości zawierających umów i zasiedlania mieszkań.
 
§ 4.1. Komisja po otrzymaniu od Wójta wykazu osób spełniających warunki do przydziału lokalu mieszkalnego dokonuje następujących czynności:
 1. analizuje wykaz osób spełniających warunki przydziału mieszkań,
 2. sprawdza warunki mieszkaniowe wnioskodawców, potwierdzając pisemnie ustalenia wynikające z przeprowadzonej wizji,
 3. przedstawia propozycje dla Wójta Gminy dotyczące przydziału mieszkań,
 4. sporządza listę osób, którym w pierwszej kolejności należy przydzielić mieszkanie i wnioskuje do Wójta o zawarcie umów najmu z uwzględnieniem:
a)  warunków mieszkaniowych wnioskodawcy,
b)  sytuacji majątkowej wnioskodawcy,
c)  czasu oczekiwania na mieszkanie.
2. Sprawdzenie warunków mieszkaniowych odbywa się na podstawie wydanego przez Wójta upoważnienia, po wcześniejszym zawiadomieniu wnioskodawcy o terminie wizytacji.
 
§ 5.1. Z posiedzenia Komisji  sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
2. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają, gdy w posiedzeniu biorą udział, wszyscy członkowie.
 
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 24 października 2018r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz określenia zakresu zadań i regulaminu pracy komisji.
 
§ 7.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartłomiej Cybulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-08 15:43:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-08 15:43:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18 13:37:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony