ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: 0050.29.2022Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.29.2022

Szczegóły informacji

0050.29.2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status:  

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-20

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.  z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 uchwały Nr XXVI/208/2021 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2021r. zarządzam, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Kwota dochodów gminy  po zmianach wynosi 23.201.612,70 zł z tego:
a) dochody bieżące                                                 18.130.115,69 zł
b) dochody majątkowe                                             5.071.497,01 zł
 
§ 3. Zmienia się  budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 27.053.517,81 zł z tego: 
a) wydatki bieżące                                                 18.252.626,10 zł  
b) wydatki majątkowe                                             8.800.891,71 zł
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony