ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1531
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/177/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2010
Nr aktu prawnego
XXIX/177/09
Status
 
Lp: 1532
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/176/09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXIX/176/09
Status
 
Lp: 1533
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/175/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Radowice na lata 2004-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/175/09
Status
 
Lp: 1534
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/174/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Głuchów na lata 2004-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/174/09
Status
 
Lp: 1535
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/173/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Swarzynice na lata 2008-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/173/09
Status
 
Lp: 1536
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/172/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Gębice na lata 2009-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/172/09
Status
 
Lp: 1537
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwala nr XXIX/171/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Głęboka na lata 2009-2016 r. z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/171/09
Status
 
Lp: 1538
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/170/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Trzebiechów na lata 2009-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/170/09
Status
 
Lp: 1539
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/169/09 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXIX/169/09
Status
 
Lp: 1540
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/168/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXIX/168/09
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji