ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXI/244/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XXXI/244/2022

Szczegóły informacji

XXXI/244/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXI

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 art. 214, art. 215, art. 216, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm )  uchwala się,  co następuje: 
 

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Kwota dochodów gminy  po zmianach wynosi 22.602.524,71 zł z tego:
a) dochody bieżące                                                 17.654.672,33 zł
b) dochody majątkowe                                             4.947.852,38 zł
 
§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 26.454.429,82 zł z tego: 
a) wydatki bieżące                                                 17.672.038,11 zł
b) wydatki majątkowe                                             8.782.391,71 zł
 
§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.851.905,11 zł, który zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 
 
§ 6. Ustala się:
1. przychody budżetu w wysokości 4.440.105,11 zł,
2. rozchody budżetu w wysokości  588.200,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 7. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  126.257,50 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 423.742,50 zł
 
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 143.336,82 zł.
 
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatku na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 17.789,18 zł.
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-06 14:35:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-06 14:36:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-14 10:32:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony