ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1511
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/29/2011 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
IV/29/2011
Status
 
Lp: 1512
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/28/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
Nr aktu prawnego
IV/28/2011
Status
 
Lp: 1513
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/27/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
Nr aktu prawnego
IV/27/2011
Status
 
Lp: 1514
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwał nr IV/26/2011 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Nr aktu prawnego
IV/26/2011
Status
 
Lp: 1515
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/25/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
IV/25/2011
Status
 
Lp: 1516
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/24/2011 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
Nr aktu prawnego
IV/24/2011
Status
 
Lp: 1517
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/23/2011 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
IV/23/2011
Status
 
Lp: 1518
Data podjęcia
2011-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 09/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
09/2011
Status
 
Lp: 1519
Data podjęcia
2011-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 08/2011 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych /.wiązanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu.
Nr aktu prawnego
08/2011
Status
 
Lp: 1520
Data podjęcia
2011-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 07/2011 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nr aktu prawnego
07/2011
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji