ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: 0050.17.2022Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.17.2022

Szczegóły informacji

0050.17.2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status:  

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-13

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie określenia stawek za wynajem świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Trzebiechów

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1. Wynajem świetlic oraz pomieszczeń przynależnych zainteresowanym podmiotom z zamiarem zorganizowania przyjęć weselnych, uroczystości rodzinnych, imprez okolicznościowych, zebrań, szkoleń, spotkań itp. odbywa się odpłatnie.
 
§ 2. Ustala się opłaty za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem według stawek określonych w poniższej tabeli:
Świetlica
w miejscowości
Wesele
Uroczystości
rodzinne np.
komunia, 18-nastka,
jubileusz
Przyjęcia
pogrzebowe
Inne: spotkania,
zebrania,
szkolenia, kursy

 
Trzebiechów
200,00
150,00
-
100,00 zł za pierwszą godz. + 50,00 zł każdą rozpoczętą godz.
Swarzynice
1 000,00
500,00
-
100,00 zł za pierwszą godz. + 50,00 zł każdą rozpoczętą godz.
Podlegórz
700,00
400,00
-
100,00 zł za pierwszą godz. + 50,00 zł każdą rozpoczętą godz.
Głuchów
700,00
400,00
-
100,00 zł za pierwszą godz. + 50,00 zł każdą rozpoczętą godz.
Radowice
400,00
200,00
-
100,00 zł za pierwszą godz. + 50,00 zł każdą rozpoczętą godz.
Ostrzyce
400,00
200,00
-
100,00 zł za pierwszą godz. + 50,00 zł każdą rozpoczętą godz.
Borek
500,00
300,00
-
100,00 zł za pierwszą godz. + 50,00 zł każdą rozpoczętą godz.
Mieszkowo
200,00
150,00
-
100,00 zł za pierwszą godz. + 50,00 zł każdą rozpoczętą godz.
Ledno
200,00
150,00
-
100,00 zł za pierwszą godz. + 50,00 zł każdą rozpoczętą godz.
 
§ 3. Celem zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem za każdorazowy wynajem obiektów, o których mowa w § 2 pobiera się kaucję zwrotną w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).
 
§ 4. Oprócz opłat wymienionych w § 2 najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz ziemny na podstawie wskazań mierników oraz za wywóz nieczystości, a w przypadku organizacji, w celu osiągnięcia zysku, imprez (andrzejkowe, sylwestrowe, karnawałowe i inne) przy muzyce mechanicznej lub z udziałem zespołu muzycznego najemca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wykupić stosowną licencję w ZAIKS.  
 
§ 5. Odpłatność za wynajem świetlic stanowi dochód Gminy Trzebiechów i wszystkie należności wynikające z niniejszego Zarządzenia należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Trzebiechów
lub w kasie Urzędu Gminy Trzebiechów.  
 
§ 6. Opłaty wymienione w § 2 ulegają zwiększeniu o 50% w przypadku wynajmu świetlicy przez osobę zamieszkałą poza terenem Gminy Trzebiechów.
 
§ 7. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie na:
  1. Organizację styp dla mieszkańców Gminy Trzebiechów (opłata dotyczy jedynie zużytych mediów według wskazań mierników oraz wywozu nieczystości ).
  2. Zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy, Radę Gminy, Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich,
 
§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sołtys może odstąpić lub obniżyć stawki określone w § 2 (w przypadku gdy osoba jest działającą społecznie na rzecz społeczności danej wsi).
 
§ 9. Ustala się wzór umowy wynajmu świetlicy w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
           
§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.24.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia stawek za wynajem świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Trzebiechów.
 
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartłomiej Cybulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-13 13:50:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-13 13:51:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-04 21:32:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony