ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIX/230/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX/230/2022

Szczegóły informacji

XXIX/230/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXIX

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 1044, opublikowano dnia: 2022-05-06

Tytuł aktu:

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

Na podstawie:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2022, poz. 559) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1133 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Określa się szczegółowo zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 
§ 2. 1. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym mogą być przyznawane nagrody pieniężne.
2. Przy przyznawaniu nagród, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę znaczenie osiągnięć sportowych dla Gminy Trzebiechów.
 
§ 3. Nagroda pieniężna może być przyznana raz w roku zawodnikowi, który zajął miejsce medalowe od I do III w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz odpowiednio we współzawodnictwie dla osób niepełnosprawnych. Warunkiem otrzymania nagrody przez zawodnika jest zameldowanie na pobyt stały oraz stale zamieszkiwanie na terenie Gminy Trzebiechów.
 
§ 4. Określa się następującą wysokość nagród, o których mowa w § 3 w wysokości brutto:
1) za zdobycie I miejsca (złoty medal)  do wysokości 3.000 zł
2) za zdobycie II miejsca (srebrny medal) do wysokości 2.000 zł
3) za zdobycie III miejsca (brązowy medal) do wysokości 1.000 zł
 
§ 5. W przypadku spełnienia przez zawodnika warunków do uzyskania więcej niż jednej nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe w danym roku, zawodnikowi przyznaje się jedną nagrodę, za najwyższy osiągnięty wynik sportowy.
 
§ 6. Uprawnionymi do zgłoszenia wniosków o nagrodę są:
1) organizacje porządkowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu;
2) trenerzy;
3) osoba zainteresowana lub jej opiekunowie prawni;
4) nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy szkół.
 
§ 7. 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć kserokopię dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego, wystawiony przez organizatora zawodów sportowych.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się w Urzędzie Gminy Trzebiechów do 30 czerwca danego roku kalendarzowego za osiągnięcia w roku poprzednim.
4. Wnioski rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od upływu terminu do ich składania.
5. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
§ 8. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie
2) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę
 
§ 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody sportowe określa Rada Gminy Trzebiechów co roku w uchwale budżetowej gminy.  Wysokość środków uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartłomiej Cybulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-03 13:31:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-03 13:32:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-09 11:04:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony