ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1491
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/19/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Nr aktu prawnego
III/19/2010
Status
 
Lp: 1492
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/18/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
III/18/2010
Status
 
Lp: 1493
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/17/2010 w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
III/17/2010
Status
 
Lp: 1494
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/16/2010 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Trzebiechów na lata 2011-2013
Nr aktu prawnego
III/16/2010
Status
 
Lp: 1495
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/15/2010 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Trzebiechowie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy oraz uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
Nr aktu prawnego
III/15/2010
Status
 
Lp: 1496
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/14/2010 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów.
Nr aktu prawnego
III/14/2010
Status
 
Lp: 1497
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/13/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
III/13/2010
Status
 
Lp: 1498
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/12/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2011-2016
Nr aktu prawnego
III/12/2010
Status
 
Lp: 1499
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr III/11/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
III/11/2010
Status
 
Lp: 1500
Data podjęcia
2010-12-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwala nr II/10/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
II/10/2010
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji