ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/18/2010Drukuj informacjęAkt prawny: III/18/2010

Szczegóły informacji

III/18/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 22 grudnia 2010 r.

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-12-22

Tytuł aktu:

Uchwała nr III/18/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie:

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „organizacjami”, w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. W konsultacjach uczestniczą organizacje działające na terenie gminy Trzebiechów, do których działalności
statutowej należy dziedzina podlegająca regulacji w akcie prawa miejscowego.
§ 3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego, informacje z przebiegu oraz
wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugtrzebiechow oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebiechów.
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzane są w formie:
1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) pisemnego wyrażania opinii w danej kwestii przez organizacje, o których mowa w § 1,
3) elektronicznego zgłaszania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej,
4) badań ankietowych w formie papierowej, telefonicznej, elektronicznej i bezpośredniej.
2. Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej lub kilku formach.
§ 5. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy Trzebiechów, który określa ich przedmiot, formę,
termin i miejsce.
2. Wójt Gminy Trzebiechów, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji, przekazuje
organizacjom projekt aktu prawa miejscowego w formie pisemnej lub elektronicznej, a w przypadku konsultacji,
o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 - formularz ankiety.
3. Termin do wyrażenia stanowiska przez uczestników konsultacji w formie opinii pisemnej lub ankiety nie
może być krótszy niż 7 dni.
§ 6. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, w którym przedstawia się liczbę uczestników, przebieg
konsultacji, opinię organizacji. Do protokołu załącza się listę uczestników lub ankiety. W przypadku konsultacji
w formie zebrania protokół sporządza się w dniu odbycia tego zebrania, a z konsultacji przeprowadzanych
w formie opinii pisemnej lub ankiety protokół sporządza się w terminie do 3 dni od ich zakończenia.
§ 7. 1. Projekt aktu prawa miejscowego poddawany jest konsultacjom jednorazowo.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestników.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-13 13:21:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-13 13:30:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-24 10:27:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony