ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/13/2010Drukuj informacjęAkt prawny: III/13/2010

Szczegóły informacji

III/13/2010

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2011

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-01-01

Tytuł aktu:

Uchwała nr III/13/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na 2011 rok.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Wójt Gminy Trzebiechów uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.  Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011  w łącznej kwocie  9.733465zł   z tego:
 
a) dochody bieżące w kwocie                                                    7.559.800 zł
 
b) dochody majątkowe w kwocie                                              2.173.665 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011  w  łącznej kwocie  8.219.800 zł  z tego:
 
a) wydatki bieżące w kwocie                       7.459.800 zł 
 
b) wydatki majątkowe w kwocie                         760.000 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.
 
 § 3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.513.665 zł przeznacza się na spłatę zaciagniętych  kredytów
 
.   
 
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości  630.000 zł, w tym:
 
a) z zaciągniętych kredytów w kwocie                      630.000zł         
 
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie  2.143.665 zł w tym:
 
a) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            2.143.665 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
.   
 
§ 5. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 
       1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie       150.000zł,
 
       2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie       630.000zł.
 
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości   12.000zł
 
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości  18.000zł
 
§ 7.  Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie  z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 
§ 8. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 10. Ustala się dochody  związane z gromadzeniem śrdków z opłat i kar za korzystanie ze śrdowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 44.512,88
 
§ 11.  Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych określonych w załączniku nr 8 niniejszej uchwały.
 
§ 12. Upoważnia się  Wójta do:
 
1) zaciągnięcia  kredytu  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  150.000zł,  
 
2)  dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-13 12:47:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-13 13:12:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-28 11:08:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony