ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIII/108/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XIII/108/2020

Szczegóły informacji

XIII/108/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2020-05-15

Tytuł aktu:

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

Treść:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację składa się do Wójta Gminy Trzebiechów.

§ 3. Dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej w formacie PDF opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres deklaracje-odpady@gmina.trzebiechow.pl. Potwierdzenie przyjęcia deklaracji lub informacja o powodzie jej nieprzyjęcia, będzie wysyłana na adres nadawcy w terminie 14 dni.

§ 4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.

§ 6. Traci moc uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015, poz. 1611).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-18 21:46:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-18 21:47:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-09 20:41:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony