ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1281
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/175/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Radowice na lata 2004-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/175/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1282
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/174/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Głuchów na lata 2004-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/174/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1283
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/173/09 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Swarzynice na lata 2008-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/173/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1284
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/172/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Gębice na lata 2009-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/172/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1285
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwala nr XXIX/171/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Głęboka na lata 2009-2016 r. z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/171/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1286
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/170/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Trzebiechów na lata 2009-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/170/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1287
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/169/09 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXIX/169/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1288
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/168/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXIX/168/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1289
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwałanr XXIX/167/09 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów.
Nr aktu prawnego
XXIX/167/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1290
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/166/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIX/166/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji