ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1271
Data podjęcia
2009-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIV/144/09 W sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIII/136/09 z dnia 6 marca 2009r
Nr aktu prawnego
XXIV/144/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1272
Data podjęcia
2009-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIV/143/09 W sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIII/135/09 z dnia 6 marca 2009r
Nr aktu prawnego
XXIV/143/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1273
Data podjęcia
2009-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIV/142/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIII/134/09 z dnia 6 marca 2009r
Nr aktu prawnego
XXIV/142/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1274
Data podjęcia
2009-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIII/141/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXIII/141/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1275
Data podjęcia
2009-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIII/140/09 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXIII/140/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1276
Data podjęcia
2009-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIII/139/09 w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Trzebiechowie na 2009r
Nr aktu prawnego
XXIII/139/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1277
Data podjęcia
2009-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIII/138/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Nr aktu prawnego
XXIII/138/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1278
Data podjęcia
2009-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIII/137/09 w sprawie: przyznania dotacji celowej w budżecie Gminy Trzebiechów na roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXIII/137/09
Status
Uchylony
Lp: 1279
Data podjęcia
2009-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIII/136/09 w sprawie: przyjęcia dotacji z Gminy Partnerskiej Schenkendobern.
Nr aktu prawnego
XXIII/136/09
Status
Uchylony
Lp: 1280
Data podjęcia
2009-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIII/135/09, w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Gminie partnerskiej Schenkendobern
Nr aktu prawnego
XXIII/135/09,
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji