ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1261
Data podjęcia
2010-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/191/10 w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXII/191/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1262
Data podjęcia
2010-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/190/10 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu „Radowice"
Nr aktu prawnego
XXXII/190/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1263
Data podjęcia
2010-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/189/10 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Nr aktu prawnego
XXXII/189/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1264
Data podjęcia
2010-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwała nr XXXII/188/10 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXII/188/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1265
Data podjęcia
2010-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/187/10 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXI/187/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1266
Data podjęcia
2010-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/186/10 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXXI/186/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1267
Data podjęcia
2010-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/185/10 w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Trzebiechowie na2010r.
Nr aktu prawnego
XXXI/185/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1268
Data podjęcia
2010-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/184/10 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXI/184/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1269
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/183/09 w sprawie : upoważnienia Wójta do udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora na uchwałę Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
XXX/183/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1270
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/182/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXX/182/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji