ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1251
Data podjęcia
2010-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVI/204/2010 w sprawie zmiany w podziale gminy Trzebiechów na stale okręgi wyborcze
Nr aktu prawnego
XXXVI/204/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1252
Data podjęcia
2010-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/203/2010 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Gluchów na lata 2010 - 2018 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXV/203/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1253
Data podjęcia
2010-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/202/2010 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXXV/202/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1254
Data podjęcia
2010-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXV/201/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXV/201/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1255
Data podjęcia
2010-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIV/200/2010 w sprawie współdziałania Gminy Trzebiechów w realizacji projektu pn. „Lubuski e - Urząd"
Nr aktu prawnego
XXXIV/200/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1256
Data podjęcia
2010-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIV/199/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXXIV/199/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1257
Data podjęcia
2010-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIV/198/2010 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Nr aktu prawnego
XXXIV/198/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1258
Data podjęcia
2010-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIV/197/2010 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXXIV/197/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1259
Data podjęcia
2010-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIV/196/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/196/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1260
Data podjęcia
2010-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIII/195/2010 w sprawie: opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
Nr aktu prawnego
XXXIII/195/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji