ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: 0050.15.2019Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.15.2019

Szczegóły informacji

0050.15.2019

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2019-04-16

Tytuł aktu:

w sprawie przygotowania Gminnego Ćwiczenia Obronnego pk."RAJ 2019"

Na podstawie:

Na podstawie § 10 ust.1 pkt 7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U z 2015 r.poz. 1829) w celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego oraz zapewnienia osiągniecia wysokich efektów szkoleniowych, zarządza się co następuje:

Treść:

§ 1.1. Zarządzenie określa przedsięwzięcia konieczne do przygotowania Ćwiczenia Obronnego pk. ,,RAJ”, zwanego dalej ,,ćwiczeniem”.
 
2. Tematem ćwiczenia jest,,Kierowanie osiąganiem gotowości obronnej w czasie kryzysu, w warunkach zagrożenia terrorystycznego”.
 
3. Ćwiczenie będzie odbywać się w terminie 16 maja 2019 r. w godzinach pracy tj. 9:00 – 13:00.
 
4 Ćwiczenie gminne o charakterze jednostronnym i będzie poszerzone ćwiczenie w postaci epizodów praktycznych.
 
5. Zasadniczym miejscem pracy dla podmiotów biorących udział w ćwiczeniu  będą ich stałe siedziby.
 
6. Do udziału w ćwiczeniu wyznaczone zostają następujące jednostki organizacyjne:
 
1) Urząd Gminy Trzebiechów,
 
2) Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie,
 
3) Zakład Gospodarki Komunalnej spółka  z o.o. w Trzebiechowie.
 
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
 
5) Trzebiechowski Ośrodek Kultury,
 
6) Posterunek Policji w Trzebiechowie,
 
7) Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Sulechowie.
 
8) Jednostki OSP z Trzebiechowa i Głuchowa.
 
9) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzebiechowie.
 
7. Planowany koszt ćwiczenia wyniesie 1 400,00 zł.
           
§ 2.1. Istotą ćwiczenia jest osiągnięcie poziomu ćwiczących w zakresie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacji wzrostu zagrożenia działaniami terrorystycznymi w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej, a także doskonalenie systemu powiadamiania o zagrożeniach i doskonalenie współdziałania organów, administracji rządowej i samorządowej z terenu gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
 
2. Celem ćwiczenia jest :
 
a) Sprawdzenie w ćwiczeniu procesu uruchomiania stałego dyżuru oraz natychmiastowego stawiennictwa określonych osób funkcyjnych w miejscu pracy,
 
b)  Utrwalenie znajomości zasad i procedur stosowanych w czasie podnoszenia gotowości obronnej oraz umiejętności podejmowania i przekazywania decyzji Wójta.
 
c)wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach ćwiczenia umiejętności i nawyków działania zespołowego, w ramach określonych zespołów funkcjonalnych na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi,
 
d) sprawdzenie przygotowania organów i sił ratowniczych gminy do realizacji zadań w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenie działań ratowniczych i ochrony ludności.
 
3. W czasie przygotowania i prowadzenia ćwiczenia zostanie nawiązana ścisła współpraca z WSzW Zielona Góra.
 
4. W ćwiczeniu udział wezmą przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z LUW Gorzów Wlkp.
           
§ 3.1. Na potrzeby ćwiczenia przyjąć tło konfliktu zbrojnego na podstawie ,,Jednolitego tła strategicznego do ćwiczeń w Siłach Zbrojnych RP’’.
 
2. Przyjęte na potrzeby ćwiczenia tło konfliktu zbrojnego nie odnosi się do żadnego z państw sąsiednich i zostało opracowane na podstawie ,,Jednolitego tła strategicznego do ćwiczeń w siłach Zbrojnych RP”. Przyjęty scenariusz narastania zagrożenia i rozwoju sytuacji operacyjnej nie może odzwierciedlać realnego państwa i nie może odnosić się do jakichkolwiek rzeczywistych uwarunkowań polityczno-militarnych.
 
3. Ćwiczącą strukturą rozwinąć w oparciu o obsadę etatową czasu ,,P” z ograniczoną liczbą personelu do osób niezbędnych.
 
4. Dopuszcza się niepełne stany osobowe w poszczególnych komórkach z zachowaniem ich funkcjonalności i możliwości realizacji zadań.
 
5. Zakres podgrywanych sytuacji ograniczyć do dostarczenia niezbędnych wiadomości do zainicjowania pracy i wymiany informacji w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
 
6.  Miejscem przeprowadzenia epizodów praktycznych ćwiczenia będą rzeczywiste lokalizacje wskazane w planach przygotowania podmiotów ćwiczących do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 
7.  Wyznaczone podmioty ćwiczące przygotują epizody praktyczne, które będą wynikały z koncepcji ćwiczenia.
          
§ 4.1. W celu właściwego przygotowania oraz kierowania jego przebiegiem wyznacza się Kierownika Ćwiczenia, którego funkcję będzie sprawował Wójt Gminy Trzebiechów  Izabella Staszak.
 
2. W celu właściwego przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuję się strukturę organizacyjną ćwiczenia w składzie:
 
1) Zespół Autorski Ćwiczenia do zadań którego należeć będzie przygotowanie dokumentacji ćwiczenia oraz pełnienie funkcji zespołu podgrywającego.
 
2)  Zespół Podawania Wiadomości do zadań należeć będzie podawanie wiadomości dla ćwiczących i koordynowanie rozgrywki dynamiki działań na wytycznych Kierownika .
 
§ 5.1. Zespół Autorski Ćwiczenia
2. Dokonać analizy dokumentów dotyczących ćwiczeń, w tym:
  1) Informacji zawartych w doktrynach, instrukcjach, sprawozdaniach oraz programach ćwiczeń;
  2) wyników szkolenia indywidualnego i zespołowego uzyskanych przez jednostkę;
 
3. Realizować zadania wynikające z ,, Planu przygotowania ćwiczenia”.
 
4. Utrzymywać dyscyplinę w terminowym realizowaniu przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych, ujętych w ww. planie, ze szczególnym uwzględnieniu poniższych punktów:
  
   1)  Do dnia 05.05.2019r.  termin zakończenia prac i zatwierdzenia ,,Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia”,
   2)  Do dnia  06.05. 2019r. termin zakończenia prac i  wydać ,,Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia”.
 
5. Dokumentację ćwiczenia przygotować zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach doktrynalnych w niżej wymienionym zakresie:
    
1. Zarządzenie w sprawie przygotowania ćwiczenia,
 
2. Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia,
 
3. Plan przygotowania ćwiczenia,
 
4. Plan szkolenia kierownictwa ćwiczenia,
 
5. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia,
 
6. Dokumentacja z przeprowadzonych konferencji do ćwiczenia,
 
7. Plan przeprowadzenia ćwiczenia z załącznikami (Ramowy plan pracy osobistej kierownika ćwiczenia, Ramowy plan przebiegu ćwiczenia, Plan łączności kierownictwa ćwiczenia, Plan podawania wiadomości),
 
8. Dokumenty  dyrektywne uruchamiające proces działania ćwiczącej struktury organizacyjnej.
 
9. Sytuacja wyjściowa na pierwszy dzień ćwiczenia,
 
10. Tabela realizacji zadań ćwiczebnych,
 
11. Wytyczne do oceny ćwiczących i sprawozdawczości, 
 
12. Sprawozdanie z ćwiczenia.
 
§ 6.1. Kierownik Ćwiczenia jest przełożonym wszystkich osób wchodzących w skład poszczególnych elementów struktury organizacyjnej ćwiczenia.
 
2. Zespół Autorski Ćwiczenia pracuje z zachowaniem tajemnicy planowanego rozwoju sytuacji w trakcie ćwiczenia. Dokonuje odpowiednich uzgodnień wyłącznie z Kierownikiem Ćwiczenia.
 
3. Uczestnicy ćwiczenia wytwarzają własną dokumentację przygotowawczą do ćwiczenia według wskazań określonych przez Kierownika Ćwiczenia.
 
4. Przełożeni struktur organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu przygotowują osoby funkcyjne do udziału w ćwiczeniu poprzez cykl szkoleń przygotowawczych, w tym z zakresu zasad bezpieczeństwa.
 
§ 7.1 Zobowiązuje się wszystkich uczestników ćwiczenia do postępowania dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
 
2. Zabrania się rozpowszechniania informacji o planowanym ćwiczeniu, jego miejscu, terminie, użytych siłach i środkach oraz tle taktycznym wśród osób niezaangażowanych w ćwiczeniu.
   
§ 8. 1 Wykonanie zarządzenia powierza  się Inspektorowi ds. Zarządzania  Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
 
§  9.  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Brownisław Wasilewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Brownisław Wasilewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-23 09:03:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-23 09:32:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-23 09:37:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony