ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1141
Data podjęcia
2011-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 19/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia oferty na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Swarzynicach
Nr aktu prawnego
19/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1142
Data podjęcia
2011-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 18/2011 w sprawie nadania Regulaminu placu zabaw obowiązującego na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
18/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1143
Data podjęcia
2011-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 17/2011 w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
17/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1144
Data podjęcia
2011-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 16/2011 w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
16/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1145
Data podjęcia
2011-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VII/55/2011 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic ich obwodów.
Nr aktu prawnego
VII/55/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1146
Data podjęcia
2011-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VII/54/2011 w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
VII/54/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1147
Data podjęcia
2011-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VII/53/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
VII/53/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1148
Data podjęcia
2011-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VII/52/2011 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
VII/52/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1149
Data podjęcia
2011-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Trzebiechów na lata 2009-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
VII/51/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1150
Data podjęcia
2011-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VII/50/2011 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Mieszkowo na lata 2009-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
VII/50/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji