ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
0050.31.2022
Status
 
Lp: 102
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia planu kontroli w 2022 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków jak również przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
0050.30.2022
Status
 
Lp: 103
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
0050.29.2022
Status
 
Lp: 104
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
0050.28.2022
Status
 
Lp: 105
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIII/257/2022
Status
 
Lp: 106
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXII/256/2022
Status
 
Lp: 107
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXII/255/2022
Status
 
Lp: 108
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Radowice
Nr aktu prawnego
XXXII/254/2022
Status
 
Lp: 109
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radowice w gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXII/253/2022
Status
 
Lp: 110
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
Nr aktu prawnego
XXXII/252/2022
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji