ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1021
Data podjęcia
2012-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej dla Gminy Trzebiechów oraz karty realizacji zadań obrony cywilnej jednostek organizacyjnych.
Nr aktu prawnego
0050.20.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1022
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji i sołtysów.
Nr aktu prawnego
XV/120/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1023
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XV/119/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1024
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2016
Nr aktu prawnego
XV/118/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1025
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
XV/117/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1026
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr aktu prawnego
XV/116/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1027
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie.
Nr aktu prawnego
XV/115/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1028
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie.
Nr aktu prawnego
XV/114/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1029
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XV/113/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1030
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XV/112/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji