ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1011
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr X/75/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
X/75/2011
Status
Zmieniony
Lp: 1012
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr X/72/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Trzebiechów do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”.
Nr aktu prawnego
X/72/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1013
Data podjęcia
2011-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr X/74/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
X/74/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1014
Data podjęcia
2011-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 40/2011 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Trzebiechów w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Nr aktu prawnego
40/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1015
Data podjęcia
2011-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie: powołania Komisji odbiorowej w celu odebrania robót budowlanych wykonanych w trakcie realizacji zadania "Remont drogi gminnej w miejscowości Borek, Głęboka w gminie Trzebiechów"
Nr aktu prawnego
37/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1016
Data podjęcia
2011-10-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 39/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
39/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1017
Data podjęcia
2011-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr. 36/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebicehów
Nr aktu prawnego
36/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1018
Data podjęcia
2011-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 35/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
35/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1019
Data podjęcia
2011-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 34/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr aktu prawnego
34/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1020
Data podjęcia
2011-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
33/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji