ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przedmiot działania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przedmiot działania i kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiot działania i kompetencje Gminy określa art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:
 
1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
4)  lokalnego transportu zbiorowego, 
5)  ochrony zdrowia, 
6)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
8)  edukacji publicznej, 
9)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
11)  targowisk i hal targowych, 
12)  zieleni gminnej i zadrzewień, 
13)  cmentarzy gminnych, 
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 
17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
18)  promocji gminy, 
19)  współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendum. Zadaniem zleconym gminie jest prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zadania z zakresu obronności  Gmina może wykonywać również zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-12 14:34:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-18 09:29:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-16 14:14:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »