ˆ

Na rok 2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-03-28 10:39:25 przez Marcin Koteluk

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony