ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Na rok 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-28 13:31:04 przez Tomasz Stempniewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

XXIX/185/2017
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: XXIX
Kadencja: 2014 - 2018
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Data podjęcia/podpisania: 2017-11-22
 
Tytuł aktu:
w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Na podstawie:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1875) w zw. z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
Treść:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Załączniki
« powrót do poprzedniej strony