ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Na rok 2018

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-11-17 11:56:43 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

Artykuł 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podjęcia uchwały - roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
  Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Przed przyjęciem programu przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
            W dniu 24 października program został przedłożony do publicznych konsultacji społecznych. Projekt uchwały umieszczono na stronie gminnej www.trzebiechow.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Projekt był zamieszczony do dnia 6 listopada 2017r.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Trzebiechów mogły wnosić swoje uwagi do tego projektu. Do dnia 6 listopada, czyli ostatniego dnia konsultacji żadna z organizacji nie wniosła uwag do projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony