ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wybory uzupełniające

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I
z dnia 20 stycznia 2019 r.
 
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
 
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
 
Część I.
Dane ogólne
 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym, w którym wybierano łącznie 1 radnego.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192.
 3. Karty do głosowania wydano 49 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 49 osób to jest 25,52% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 49, to jet 100,00% ogólnej liczby głosów oddanych.
Część II.
Wyniki wyborów
 
Rozdział I
Okręg wyborczy nr 2
 1. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat:
 2. Wybory odbyły się;
 3. Głosowanie przeprowadzono;
 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 192.
 5. Karty do głosowania wydano 49 osobom.
 6. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 49;
 7. Głosów ważnych oddano 49;
 8. Radnym został wybrany:
  - HRYSZKIEWICZ Marek Tadeusz
  z listy nr 2 KWW ARKADIUSZA SOWIŃSKIEGO.
 9. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
 
/-/ Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-24 12:39:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-24 12:41:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-24 12:41:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW o numerze oraz granicy obwodu głosowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 19 grudnia 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Trzebiechów podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
 (WYCIĄG)
Numer obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
(wykaz ulic lub miejscowości)
Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
1
Trzebiechów: Aleja Lipowa, ul. Parkowa
Sala gimnastyczna w Trzebiechowie ul. Parkowa 3
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 11 stycznia 2019 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie – zgłoszenie do 5 stycznia 2019 r.
Uwaga!
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów przy ul. Sulechowskiej 2, pokój nr 10 albo pod nr telefonu: (68) 351 41 22 wew. 17 lub w formie elektronicznej, adres e-mail:  
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 20 stycznia 2019 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-19 11:51:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-19 11:52:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-19 11:52:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRZEBIECHOWIE w sprawie terminu i miejsca przyznawania numerów listom kandydatów na radnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat
gminnej Komisji Wyborczej
w TRZEBIECHOWIE
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 w sprawie terminu i miejsca przyznawania numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie na podstawie art. 408 pkt 3 i art. 410 § 7 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie, przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady listom kandydatów tych komitetów wyborczych, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.
Numery, o których mowa wyżej Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie nadaje w drodze losowania.
 Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 900 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2, pok. nr 11
Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie uchwały w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebiechów.
 
              Przewodniczący Komisji
             /-/ Przemysław Żurawiecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-18 14:46:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-18 14:47:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-18 14:47:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory uzupełniające - Gminna Komisja Wyborcza w Trzebiechowie - skład, siedziba dyżury

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedziba:
Urząd Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2, pok. nr 11
tel. 692 446 944
 
Skład:
1. Przemysław Żurawiecki - przewodniczący
2. Ewelina Stelmaszyńska - z-ca przew.
3. Marek Hryszkiewicz - członek
4. Ewa Koszykowska - członek
5. Katarzyna Pietruszka - członek
6. Teresa Sobczuk - członek
7. Karolina Nowak-Śledź - członek
8. Monika Banachowicz - członek
9. Ewa Kulik - członek
 
Dyżury pełnione są w dniach:
12,13 grudnia 2018r. w godz. od 1100 do 1530
14 grudnia 2018r. w godz. od 1000 do 1430
17 grudnia 2018r. w godz. od 1100 do 24 00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-11 14:15:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-11 14:16:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-11 14:16:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-07 16:13:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-11 14:13:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-11 14:13:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze J z dnia 16 listopada 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie oraz obwodowych komisji wyborczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 2 do Rady Gminy w Trzebiechowie odbędą się w dniu 20 stycznia 2019 r.
Kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez: partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz komitety wyborcze wyborców - bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I, ul. Podgórna 7, pok. 203, II p. w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r,
*      *      *
Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych d s. przeprowadzenia głosowania i d s. ustalenia wyników głosowania mają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników tych komitetów, na całym obszarze swojej działalności.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji będą przyjmowane do dnia 21 grudnia 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Stosowne formularze zgłoszeniowe ustalonre przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie intemetowcj: www.pkw.gov.pl
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/ Bogumił Horszowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-27 09:40:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-27 09:45:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-27 11:22:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW - Granice okręgu wyborczego

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 21 listopada 2018r.
 
 
            Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Trzebiechów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r.
(WYCIĄG)
 
Numer okręgu
wyborczego
Granice okręgu wyborczego
Liczba wybieranych radnych
2
Trzebiechów: Aleja Lipowa, ul. Parkowa
1
 
            Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie mieści się w budynku Urzędu Gminy Trzebiechów ul. Sulechowska 2, pok. 11,   tel. (68) 351 41 31
 
 
 
 
 
Wójt Gminy
    /-/ Izabella Staszak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-21 12:44:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-21 12:45:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21 12:45:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 16 listopada 2018 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 styczeń 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga ! - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE !
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 16 listopada 2018 r.
o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi
do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 20 styczeń 2019 r.
Komitety wyborcze partii politycznych, koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitety wyborcze wyborców mające zamiar zgłosić kandydatów na radnego do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 2 składają zawiadomienie
O utworzeniu komitetu wyborczego do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze 1 w terminie do dnia 26 listopada 2018 r.
Czas przyjmowania zawiadomień od godz. 8°° do godz. 1500 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I ul. Podgórna 7 pok. 203, IIp. (budynek Urzędu Marszałkowskiego) codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobót i niedziel).
Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy art. 403 - Kodeksu wyborczego oraz „Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-600-23/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r."
Treść Kodeksu wyborczego, uchwal oraz stosownych formularzy i wyjaśnień jesi dostępna na stronie intemetowej: www.pkw.gov.pl
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze I
/-/Bogumił Hoszowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-21 10:18:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-21 10:18:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21 12:47:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »