ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wybory uzupełniajace - grudzień 2016

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 27 września 2016 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 167 § 1 pkt. 1 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późnozm. l)) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Trzebiechowie, w okręgu wyborczym nr 3, zarządzone przez Wojewodę Lubuskiego na dzień 4 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2016, poz. 1847) nie zostaną przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26 września 2016r. do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na radnego.
2. Stosownie do zapisu art. 386 § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli w wyniku wyborów uzupełniających powtórzonych zgodnie z art. 386 § 2 mandat pozostaje nieobsadzony, mandatu nie obsadza się do końca kadencji rad.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
 Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-03 13:33:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-03 13:34:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-03 13:34:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 21 września 2016 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 21 września 2016 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, póz. 112 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XV/116/2012 Rady Gminy w Trzebiechowle z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, uchwały Nr 111/15/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 stycznia2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej - w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016r.
/WYCIĄG/
 
Numer okręgu
Granica okręgu
Liczba wybieranych radnych
3
Trzebiechów: ul. Ogrodowa, ul. Trojaków,
1
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Gminy
Trzebiechów, ul. Sulechowska
2, pok. 9,              tel. (68) 351 41 22 wew. 17
(68)3514131 wew. 17

Wójt Gminy Trzebiechów
/-/Izabella Staszak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-23 12:39:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-23 12:39:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-23 13:37:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 3 do Rady Gminy w Trzebiechowie odbędą się w dniu 4 grudnia 2016 r.
Kandydatów do Gminnej Komisj i Wyborczej w Trzebiechowie mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez: partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz komitety wyborcze wyborców - bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 203, II p. lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Trzebiechowie w terminie do 5 października 2016 r.
Druki zgłoszenia do komisji można otrzymać w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie.
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-19 12:26:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-19 12:26:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-19 12:26:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 14 września 2016 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komitety wyborcze partii politycznych, koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitety wyborcze wyborców mające zamiar zgłosić kandydatów na radnego do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 3 składają zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w terminie do 25 września 2016 r.
Jeżeli koniec terminu -wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art.9 § 2 i 3 - Kodeksu wyborczego), tzn. do 26 września 2016 r.
Czas przyjmowania zawiadomień od godz, 8.00 do godz. 15.30 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze ul Podgórna 7 pok. 203, II p. (budynek Urzędu Marszałkowskiego) codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobót i niedziel).

Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy art. 403 - Kodeksu wyborczego oraz „Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-109, 110, 111,112/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Treść Kodeksu wyborczego, uchwał oraz stosownych formularzy i wyjaśnień jest dostępna na stronie internetowej www.kbw.gov.pl
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-19 12:23:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-19 12:27:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-19 12:44:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
 
Na podstawie art 386 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)) oraz w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2016r. DZG.712-5/2016 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Trzebiechowie zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 3, w którym wybiera się jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia 4 grudnia 2016r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gminy.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-15 11:21:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-15 11:22:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-15 11:22:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »