ˆ

Wybory uzupełniajace - grudzień 2016

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-09-15 11:22:53 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
 
Na podstawie art 386 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)) oraz w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2016r. DZG.712-5/2016 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Trzebiechowie zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 3, w którym wybiera się jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia 4 grudnia 2016r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gminy.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony