ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory uzupełniające - maj 2016

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 marca 2016 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 22 marca 2016 r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.
Na podstawie art. 167 § l pkt. l i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21 póz. 112 z późn.zm.1)) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Trzebiechowie, w okręgu wyborczym nr 3, zarządzone przez Wojewodę Lubuskiego na dzień 29 maja 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Lub. 2016, póz. 478 ) nie zostaną przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21 marca 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na radnego.
2. Stosownie do zapisu art. 386 § 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli w wyniku wyborów uzupełniających mandat pozostaje nieobsadzony, wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem licząc od daty tych wyborów.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
/-/Bogumił Hoszowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-22 12:53:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-22 12:54:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-22 12:54:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 18 marca 2016 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)) oraz w związku z uchwałą Nr XV/116/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 stycznia2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej – w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 29 maja 2016r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-18 14:33:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-18 14:34:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-18 14:33:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
Na podstawie art. 386 § l ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 201 Ir. Nr 21, póz. 112 z późn. zrn.1*) oraz w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2016r. DZG.712-5/2016 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Trzebiechowie zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 3 w którym wybiera się jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia 29 maja 2016r.
§ 3. Dni, w których upływaj ą terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gminy.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-10 12:32:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-10 12:41:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-10 12:43:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 marca 2016 r. o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga ! - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE !

K O M U N I K A T
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 7 marca 2016 r.
o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej
w Trzebiechowie

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 3 do Rady Gminy w Trzebiechowie odbędą się w dniu 29 maja 2016 r.
Kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebiechowie mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez: partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz komitety wyborcze wyborców - bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 203, II p. lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Trzebiechowie w terminie do 30 marca 2016 r,
Druki zgłoszenia do komisji można otrzymać w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie.
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-10 12:36:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-10 12:41:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-10 12:42:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 marca 2016 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga ! - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE !
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 marca 2016 r.
o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi
do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.
Komitety wyborcze partii politycznych, koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitety wyborcze wyborców mające zamiar zgłosić kandydatów na radnego do Rady Gminy w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 3 składają zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w terminie do 20 marca 2016 r.
Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upfywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art.9 § 2 i 3 - Kodeksu wyborczego), tzn. do 21 marca 2016 r.
Czas przyjmowania zawiadomień od godz. 8°° do godz. 1530 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze ul Podgórna 7 pok. 203, II p. (budynek Urzędu Marszałkowskiego) codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobót i niedziel).
Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy art. 403 - Kodeksu wyborczego oraz „Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-109, 110, 111,112/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Treść Kodeksu wyborczego, uchwał oraz stosownych formularzy i wyjaśnień jest dostępna na stronie internetowej www.kbw.gov.pl
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-10 12:40:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-10 12:41:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-10 12:42:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »