ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory uzupełniające - maj 2016

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 marca 2016 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-22 12:54:34 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 22 marca 2016 r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.
Na podstawie art. 167 § l pkt. l i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21 póz. 112 z późn.zm.1)) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Trzebiechowie, w okręgu wyborczym nr 3, zarządzone przez Wojewodę Lubuskiego na dzień 29 maja 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Lub. 2016, póz. 478 ) nie zostaną przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21 marca 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na radnego.
2. Stosownie do zapisu art. 386 § 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli w wyniku wyborów uzupełniających mandat pozostaje nieobsadzony, wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem licząc od daty tych wyborów.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
/-/Bogumił Hoszowski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony