ˆ

Rada Młodzieżowa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW o granicach okręgów w WYBORACH DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 2 lutego 2018r.
 
WYBORY DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE
 
 Na podstawie § 14 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXX/196/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie/Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r., poz. 2791/ podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych, numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby komisji wyborczych w wyborach do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 28 lutego 2018 r.
 
Nr okręgu wyborczego
i obwodu głosowania
Granica okręgu i obwodu
Liczba wybieranych radnych
Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
1
Zespół Edukacyjny
w Trzebiechowie
7
/uczniowie powyżej kl. V Szkoły Podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych/
 
Aula Zespołu Edukacyjnego
w Trzebiechowie
ul. Parkowa 4
 
2
Trzebiechów, sołectwa gminy
8
/uczniowie szkół ponadpodstawowych i inne osoby, które nie ukończyły 18 lat w dniu wyborów i zamieszkują na terenie Gminy Trzebiechów/
Sala widowiskowa Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
ul. Sulechowska 2
 
 Zgodnie z Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie - wybory zostaną przeprowadzone w dniu 28 lutego 2018 r.
 
Lokal wyborczy w Zespole Edukacyjnym otwarty będzie w dniu 28 lutego 2018 r. w godz. od 1000 do 1300
Lokal wyborczy w TOK otwarty będzie w dniu
28 lutego 2018r. r. w godz. od 1300 do 1900
 
Wójt Gminy
(-) Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-02 13:46:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-02 13:46:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02 14:03:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1729 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie 28 lutego 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy powołuje Radę Młodzieży, aby zwiększyć aktywność młodych ludzi w Gminie Trzebiechów, min. poprzez:
1) współpracę z Wójtem, Przewodniczącym Rady i radnymi Rady Gminy w Trzebiechowie oraz organizacjami w zakresie spraw dotyczących młodego pokolenia,
2) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w gminie, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
3) konsultowanie przedsięwzięć w zakresie problematyki młodzieżowej, w tym dotyczącej warunków życia i rozwoju młodego pokolenia, nauki, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska, informatyzacji,
4) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,
5) konsultowanie projektów niektórych decyzji dotyczących młodzieży.
Radnym może zostać i głosować może osoba, która uczy się w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie powyżej klasy V Szkoły Podstawowej i z klas gimnazjalnych, szkole ponadpodstawowej, inna osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Trzebiechów, która w dniu wyborów nie ukończyła 18 lat.
Zgodnie ze statutem Rady Młodzieżowej:
W okręgu 1 – Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie wybiera 7 radnych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieżowej przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Zespole Edukacyjnym ul. Parkowa 4 w dniach od 6 do 12 lutego 2018r. w godzinach od 8.00 do 14.00
W okręgu 2 – Trzebiechów i sołectwa gminy – wybieramy 8 radnych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieżowej przyjmuje Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury ul. Sulechowska 2 w dniach od 6 do 12 lutego 2018 r. w godzinach od 13.00 do 17.00.
Niezbędne druki do zgłoszenia kandydata do Rady Młodzieżowej można pobrać ze strony internetowej Gminy Trzebiechów www.trzebiechow.pl w zakładce Wybory i referenda bądź w Urzędzie Gminy pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu.
 
W dniu 28 lutego 2018 r.
Lokal wyborczy w Zespole Edukacyjnym otwarty będzie w godz. od 10.00 do 13.00
Lokal wyborczy w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury otwarty będzie w godz. od 13.00 do 19.00
Chcesz skuteczniej działać na rzecz swojej społeczności?
Masz możliwość, aby Twój głos, Twoje działania i pomysły były zauważone.
Osoby, które chciałyby zaangażować się w pracę Rady Młodzieżowej zapraszamy do kandydowania, a wszystkich pozostałych do głosowania!
Jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia- przyjdź na WYBORY i ODDAJ SWÓJ GŁOS!
 
Wójt Gminy Trzebiechów
/-/ Izabella Staszak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-02 13:29:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-02 13:29:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-06 08:34:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 26 kwietnia 2016r. INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 26 kwietnia 2016r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE
 
 Na podstawie § 22 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie/Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1297/ podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów.
Na podstawie protokołu Obwodowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających z dnia 25 kwietnia 2016r. stwierdzam, że członkiem Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie wybrany został Kacper Hryszkiewicz.
 
Wójt Gminy
(-) Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-26 11:02:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-26 11:02:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02 07:45:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OBWIESZCZENIE
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
o zarejestrowanych kandydatach na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie
zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2016 r.
 
 
 
          Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015 r w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie, podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na radnych w okręgu nr 2 w wyborach uzupełniających do Rady Młodzieżowej zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2016 r.
 
 
OKRĘG NR 2
Kacper Hryszkiewicz 
zam. Trzebiechów
 
 
Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
(-) Ewa Bielewicz
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-20 14:44:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-20 14:45:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02 07:45:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2016
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 4 kwietnia 2016r.

w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Młodzieżowej
w Trzebiechowie
Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącego załącznik nr l do uchwały Nr YI/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia l lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie / Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015r. póz. 12977 zarządzam, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory uzupełniające do Rady Młodzieżowej w okręgu wyborczym nr 2 w Trzebiechowie na kadencję 2016 - 2017.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § l, ustala się na dzień 25 kwietnia 2016 roku.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-05 08:58:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-05 08:59:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02 07:45:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW o wyborach uzupełniających.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 5 kwietnia 2016r.

Na podstawie § 12 ust. 2 i 3 statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie zarządzam wybory uzupełniające do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 2 Radnym może zostać i głosować może osoba, która uczy się w szkole ponadgimnazjalnej, inna osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Trzebiechów i nie ma ukończone 21 lat.
Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieżowej przyjmuje Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury ul. Sulechowska 2 w dniach od 13 do 19 kwietnia 2016r. w godzinach od 14.00 do 18.00
Informacje w sprawie wyborów można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów - pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu.
Niezbędne druki do zgłoszenia kandydata do Rady Młodzieżowej można pobrać ze strony internetowej Gminy Trzebiechów www.trzebiechow.pl w zakładce Rada Młodzieżowa, u sołtysa, w TOK lub w Urzędzie Gminy Trzebiechów - pokój nr 4.
Lokal wyborczy otwarty będzie w dniu 25 kwietnia 2016r. od godz. 15.00 do godz. 19.00 w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
 
Wójt Gminy Trzebiechów
/-/ Izabella Staszak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-05 08:07:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-05 08:07:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02 07:45:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o granicach okręgów

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 5 kwietnia 2016r.
 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE
 
 Na podstawie § 14 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie/Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1297/ podaje się do publicznej wiadomości: numer i granice okręgu wyborczego, liczbę wybieranych radnych, numer i granice obwodu głosowania oraz siedzibę komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie zarządzonych na dzień  25 kwietnia 2016 r.
 
Nr okręgu wyborczego
I obwodu głosowania
Granica okręgu i obwodu
Liczba wybieranych radnych
Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
 
2
 
 
Trzebiechów, sołectwa gminy
 
7
/uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i inne osoby, które nie mają ukończone 21 lat i stale zamieszkują na terenie Gminy Trzebiechów/
 
Sala widowiskowa Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
ul. Sulechowska 2
 
 
Lokal wyborczy otwarty będzie w dniu 25 kwietnia  2016r. r. od godz. 1500 do godz. 1900 w sali w Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
 
 
 
Wójt Gminy Trzebiechów
(-) Izabella Staszak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-05 08:10:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-05 08:10:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02 07:45:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 22 Statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie stanowiącej załącznik Nr l do uchwały Nr N/l/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia l lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie/Dz. Urz. Woj. Lubuskiego póz. 1297/ podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów.
      Na podstawie protokołów Szkolnej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lutego 2016r. stwierdzam, że członkami Rady Młodzieży w Trzebiechowie wybrani zostali:
I.  W okręgu nr l
1.  Michalak Mateusz
2.  Michalak Weronika
3.  Raźna Paulina
4.  Pełka Dominika
5.  Rowiński Miłosz
6.  Sobczuk Karol
7.  Stec Mateusz
II. W okręgu nr 2
1. Górecki Szymon
 
Wójt Gminy
(-) Izabella Staszak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-10 12:23:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-10 12:24:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02 07:45:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »