ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Referenda

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-08-12 09:08:36 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2015
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 12 sierpnia 2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego
zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Na podstawie art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. - o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015, póz. 318).) zarządzam, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. powołuje się 5 obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Zadania i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji określa art. 15 ustawy z dnia 14 marca2003r. -o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015, póz. 318)
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony