ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

kadencja 2014 - 2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z przebiegu XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXIV/2018
z przebiegu XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy
w Trzebiechowie
odbytej w dniu 5 kwietnia 2018 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 14 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia  przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-18 13:24:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-18 13:24:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18 13:24:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXIII/2018
z przebiegu XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy
w Trzebiechowie
odbytej w dniu 4 kwietnia 2018 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych oraz Pana Pawła Niemca, członka Zarządu Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia  przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-18 13:21:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-18 13:21:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18 13:21:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXII/2018
z przebiegu XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 26 marca 2018 r.
Ad. 1
 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska otworzyła XXXII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała Radę Gminy, Panią Wójt Izabellę Staszak, Pracowników Samorządowych, Sołtysów, Kierowników jednostek oraz zaproszonych gości.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy. Umożliwia to przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-18 13:18:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-18 13:18:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18 13:19:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3881 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXXI/2018
z przebiegu XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 24 stycznia 2018 r.
 
Ad. 1 Otwarcie XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska o godzinie 10:00 otworzyła XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie. Przywitała radnych, Wójta Izabellę Staszak, pracowników samorządowych oraz Pana Pawła Niemca, członka Zarządu Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 13 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy co umożliwia  przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 
Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
 
 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 .
 6. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Paweł Niemiec. Podział obszaru objętego uchwałą na etapy I i II umożliwi sprawne uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru priorytetowego, objętego etapem I, którego sporządzenie nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze                                  i nieleśne. Jednocześnie po przeprowadzeniu wymaganej prawem procedury, w tym uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dla terenów objętych etapem II możliwe będzie uchwalenie miejscowego planu również dla                   etapu II. Po braku pytań ze strony radnych Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano jej Nr XXXI/197/2018
Ad. 4  Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Zenon Rychły, Sekretarz Gminy. W związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchwały wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów tracą ważność. W związku z tym konieczne jest podjęcie uchwały regulującej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów przez podmioty inne niż Gmina Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. Po braku pytań ze strony radnych Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
             
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”   i nadano jej Nr XXXI/198/2017.
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
            Głos w sprawie uchwały zabrała Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy. Zmiana dotyczy zagospodarowania przestrzennego. Z wkładu własnego przenosimy 30.000 zł na remont dachu na pałacu. Po braku pytań ze strony radnych Pani Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” i nadano jej Nr XXXI/199/2017.
 
 
Ad. 6 Zamknięcie XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy w Trzebiechowie o godzinie 10:30 zamknęła XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
 
      Protokołowała                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Kramska                                                                         Anna Dunajska
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-03 11:17:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-03 11:17:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-03 11:17:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przebiegu XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół nr XXX/2017
z przebiegu XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie
odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r.
Ad. 1
        Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Dunajska otworzyła XXX Sesję Rady Gminy        w Trzebiechowie. Przywitała Radę Gminy, Panią Wójt Izabellę Staszak, Pracowników Samorządowych, Sołtysów, Kierowników jednostek oraz zaproszonych gości.
Pani Przewodnicząca stwierdziła obecność 14 radnych Rady Gminy w Trzebiechowie. Jest to quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy. Umożliwia to przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
Ad. 2
       Pani Przewodnicząca przystąpiła do przegłosowania porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty głosami 14 radnych i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja dotycząca działalności GKS „Piast-Parkovia” Trzebiechów.
 6. Sprawozdanie merytoryczne z przeprowadzonej akcji profilaktyczno- edukacyjnej „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych”.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzebiechów w roku szkolnym 2016/2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2018.
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii komisji budżetowej,
 4. przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały,
 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 6. głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy,
 7. głosowanie uchwały budżetowej
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej i charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie.
 9. Wnioski i interpelacje radnych.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 13. Przyjęcie protokołu z  XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
 
Ad 3 Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 
W dniu 27 października w TOK-u miałam zaszczyt gratulować 6-ciu parom  naszej Gminy Państwu: Stanisławie i Wawrzynowi Groszek, Marii i Kazimierzowi Jurkowskim, Mariannie i Jerzemu Kasprzak, Walentynie i Jarosławowi Nowickim, Teresie i Adolfowi Sienkiewicz, Jozefie i Witoldowi Wąsowicz za 50- lat  pożycia małżeńskiego.
 
30.10.2017 odbyła się komisja oświaty, gdzie tematem były wynagrodzenia dla pracowników szkoły, w który uczestniczyła pani dyr. Szkoły Alina Radoch.
 
W dniu 9 listopada 2017 r. odbyły się konsultacje planistyczne, w ramach planu zagospodarowania przestrzennego.
 
15 listopada odbyła się w Trzebiechowie pikieta, celem oczywiście jest protest mieszkańców przeciwko brakowi zgody na remont drogi wojewódzkiej nr 278 w Gminie Trzebiechów.
 
28.11.2017 brałam udział w wyjazdowym  spotkaniu  Komisji Rewizyjnej. Tematem było kontrola stanu dróg i przygotowanie do zimy.
 
29.11.2017 Komisja Rozwoju Gospodarczego, spotkałam się w sprawie planu realizacji budowy dróg gminnych
 
5 grudnia, po raz kolejny odbyła się pikieta mieszkańców w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 278.
 
11.12.2017 Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła swoje posiedzenie, na którym zaproszeni byli przedstawiciele Spółki Wodnej, pani Ela Cipora w sprawie sytuacji Fizjoterapii i Rehabilitacji w Trzebiechowie. Analiza projektu budżetu na 2018 r.
 
12.12.2017 Komisja Oświaty Kultury i Sportu,. W spotkaniu uczestniczyli Prezes OSP Marek Hryszkiewicz oraz Przewodniczący Marek Milewski Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
14.12.2017 byłam delegatem posiedzenia Zgromadzenia Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego, który zebrał się w Czerwieńsku. W programie, oprócz uchwały na 2018  było wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w Wojewodą Lubuskim w sprawie transportu publicznego.
 
17.12.2017 Komisja budżetowa odbyła swoje posiedzenie w której uczestniczyła pani skarbnik oraz pani Wójt. Tematem oczywiście był plan budżetu na 2018.
 
 
 
 
 
Ad. 4 Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 
Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym
od dnia 26 października 2017 r.  do dnia 19 grudnia 2017 r.
 
1. 27 października 6 par obchodziło Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego.
2. 31 października spotkałam się z Komendantem Policji w sprawie alimentów.
3. 31 października, w listopadzie w grudniu odbyło się posiedzenie Związku Powiatowo-Gminnego w Czerwieńsku.
4. 3 listopada uczestniczyłam w Święcie 5 Pułku Artylerii w Sulechowie,
5. W tym samym dniu podpisałyśmy z Panią Skarbnik umowę z PROW ( LGD Radowice, Trzebiechów, Swarzynice – place rekreacyjne).
6. W tym samym dniu odbyła się Konferencja naukowa z okazji 60 rocznicy śmierci Henrego van de Velde w Trzebiechowie.
7. 4 listopada 2017 uczestniczyliśmy w 35- leciu Chóru Cantabile w Sulechowie.
8. 6 listopada spotkałam się z Panem Wojewodą Lubuskim.
9. 7 listopada pracownicy OPS przywieźli z Gorzowa Wlkp. i Rozdysponowali 11 ton żywności dla mieszkańców Sołectw.
10. Uczestniczyłam z Dyrektorem TOK w Konferencji Euroregionalnej w Krośnie Odrzańskim w dniu 7 listopada.
11. W dniu 8 listopada odbyło się spotkanie Sołtysów z przedstawicielem firmy Transformacja, ja spotkałam się z Dyrektorem PKS Panem Jerzym Woyciechowskim.
12. 11 listopada –Święto Niepodległości.
13. Odbyły się dwie pikiety dotyczące podjęcia decyzji dotyczącej remontu drogi 278.
14. 18 listopada odbyło się uroczyste przekazanie nowych samochodów pożarniczych zakupionych w ramach projektu RPO Lubuskie 2020 dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonej Górze na placu Bohaterów.
15. Uczestniczyłam w koncercie muzyki Fryderyka Chopina w DPS w Trzebiechowie w dniu 18.11.2017r.
16. Podziękowałam pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 21 listopada 2017r.
17. 23 listopada odbyło się spotkanie Zarządu Województwa Lubuskiego z Wójtami i Burmistrzami Gmin Powiatu Zielonogórskiego i Krośnieńskiego.
18. W dniu 30 listopada uczestniczyłam w konferencji „Nowoczesne oświetlenie”                            w Opalenicy.
19. 5 grudnia dzieci z Przedszkola Publicznego pięknie ozdobiły choinkę w Urzędzie Gminy.
20. 7 grudnia uczestniczyliśmy w jubileuszu 10-lecia wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
21. 7 grudnia uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym wydłużenia terminu prac związanych z gospodarką wodno-ściekową z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
22. Uczestniczyłam w posiedzeniu dwóch Komisji Rady Gminy.
23. Uczestniczyłam w Zrzeszeniu Wójtów i Burmistrzów w Żarach w dniu 12 grudnia.
24. Wspólnie z Dyrektorem TOK byliśmy na spotkaniu w Schenkendobern w sprawie planu pracy na 2018 w dniu 13 grudnia.
25. W dniu 14 grudnia odbyło się szkolenie w WFOŚ i GW oraz walne posiedzenie ZZPG w Czerwieńsku.
26. Uczestniczyłam w spotkaniu wigilijnym w Krainie Marzeń w Swarzynicach.
 
Ad. 5 Informacja dotycząca działalności GKS „Piast-Parkovia” Trzebiechów.
 
Informację przedstawił Daniel Seredyński, omawiając działalność GKS „Piast-Parkovia” Trzebiechów.
Po braku pytań ze strony radnych Pani Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego punktu obrad.
 
 
Ad. 6 Sprawozdanie merytoryczne z przeprowadzonej akcji profilaktyczno- edukacyjnej „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych”.
 
Głos zabrał Pan Marek Milewski, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedmiotem badań było sprawdzenie 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych na terenie gminy Trzebiechów. 3 punkty uzyskały wynik negatywny. Pozytywnym skutkiem, o którym mówił Pan Milewski był fakt, że sprzedawcy zapowiedzieli, że będą w 100% sprawdzali ulotki, które ułatwiają określenie wieku osób kupujących alkohol.  
Po braku pytań ze strony radnych, Pani Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego punktu obrad.
 
Ad. 7 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzebiechów w roku szkolnym 2016/2017.
 
Głos w sprawie informacji zabrała Pani Alina Radoch, Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.  Omówione zostały zagadnienia związane ze stanem organizacyjnym jednostek oświatowych, zatrudnieniem, stanem wyposażenia w pomoce dydaktyczne, poziomem nauczania oraz działalnością w roku szkolnym 2016/2017.
Po braku pytań ze strony radnych, Pani Przewodnicząca Rady Gminy przeszła do kolejnego punktu obrad
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2018.
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii komisji budżetowej,
 4. przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały,
 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 6. głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy,
 7. głosowanie uchwały budżetowej
 
a), b) Głos zabrała Pani Ewa Kulik. Pani Skarbnik zapoznała radnych z treścią uchwały oraz odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
c) Głos zabrał Pan Rafał Ćwiertniewicz, przedstawiając opinię komisji budżetowej. 15 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie, na którym Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. Komisja stwierdziła, że zbyt wiele zadań realizowanych jest w Swarzynicach.
 
d) Pani Skarbnik przedłożyła radnym autopoprawkę do projektu uchwały.
 
e) Głos zabrała Pani Anna Dunajska, która stwierdziła, cytuję:
 
„Uważam, że drogę gminną w Swarzynicach nie powinniśmy robić za 100% środków własnych. Jeżeli na dziś nie ma tych dotacji to poczekajmy na drugą kadencję i nowe rozdania. Choć wiele dróg zrobiliśmy do tej pory, to wielu mieszkańców naszej gminy nie ma jeszcze dobrych dróg i Swarzynice mogłyby również poczekać. Jest to aż 610 tyś złotych. Nasze dochody z podatków to 2 896 000 zł, a gdzie inne inwestycje? Uważam też, że budowla placu rekreacyjnego w Swarzynicach również jest wydatkiem niekoniecznym jest to kwota prawie 83 000 zł.
Mogłabym przyjąć takie zadanie i byłabym za, gdyby plac zlokalizowany był przy naszej szkole podstawowej.  Więcej młodzieży mogłoby skorzystać. Tym bardziej, że szkoła nie ma takiego zaplecza. W-F dla dzieci w okresach, kiedy zaświeci słońce, mógłby odbywać się na świeżym powietrzu, którego tak brakuje nam wszystkim, szczególnie dzieciom.
         Nasz radny Daniel Wiktorowicz analizował i porównywał wydatki inwestycyjne na Swarzynice. Budowa pięknej świetlicy to wydatek ok. 3 mln złotych. Mieszkańcy dostali tak wspaniałe narzędzie do rozwoju, jak nikt w innych wsiach. Niedługo bardzo dobrze wyposażona świetlica będzie mogła zarabiać, niech pieniądze z wynajmu sali inwestuje w place rekreacyjne i inne swoje potrzeby.
Musimy pamiętać, że wszyscy mieszkańcy ponoszą i będą ponosić koszty tego przedsięwzięcia i płacić odsetki od kredytu do banku. Ponadto Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że  zadaniem radnego jest reprezentowanie mieszkańców, pełnienie funkcji kontrolnej wobec władzy wykonawczej  oraz  tworzeniem strategii wizji rozwoju gminy. Chciałabym by w naszej gminie  Radny miał wpływ, na decyzję corocznego budżetu, by radny miał szansę też być jego współautorem, a nie tylko stroną przyjmującą bądź odrzucającą. Myślę, że nie zaszkodziłoby zapytać przed planowaniem budżetu wszystkich  radnych, co myślą o nowych pomysłach pani Wójt, albo niech pani Wójt przekona nas do ich słuszności. Bardzo cenię pracę i zaangażowanie w sprawy rozwoju naszą panią Wójt, jest doświadczonym samorządowcem. Nie chciałabym by odebrała moje stanowisko przeciw sobie i nie chcę wywoływać jakieś wojny. Daleka też jestem od tego by zniechęcać Panią Wójt do pracy. Chciałam skorzystać z moich praw i wyrazić swoje stanowisko, które ze względu na te dwie pozycje w planie jest przeciw uchwale budżetowej. Szanuję decyzję każdego radnego. Nie chcę też wywierać presji na Radnych. Każdy ma prawo zadecydować zgodnie ze swoimi przekonaniami.  Wszyscy uczymy się samorządności, mamy prawo popełniać błędy i nie musi to prowadzić do konfliktów”.
 
f) Głos zabrała Pani Danuta Szperlik, mówiąc, że droga jest w okropnym stanie a dobrze funkcjonująca sala wiejska jest jedynie zasługą Pani Sołtys. Dzieci w Swarzynicach jest wiele i również nie mają prawo do korzystania z placu znajdującego się na terenie wsi w której mieszkają.
Daniel Wiktorowicz stwierdził, że wszystkie drogi w gminie są potrzebne i ważne. Jednak przy tak wielu inwestycjach budowa drogi, która nie jest inwestowana  nawet w 1 % powinniśmy realizację przesunąć na przyszły rok. Głos zabrał Pan Paweł Dąbrowski, który powiedział, że w planowanych zadaniach  w kadencji nie ma mowy o realizacji drogi w miejscowości Swarzynice.
Głos zabrała Pani Wójt, mówiąc że informacje dotyczące realizacji dróg i placu rekreacyjnego w Swarzynicach  były radnym przedstawiane na poprzednich sesjach i temat powinien być znany, ponieważ informacje pojawiały się i radni są na bieżąco informowani o inwestycjach jakie będą realizowane.
Pani Przewodnicząca mówi, ze nie neguje decyzji, ale prosi o rozmowy z radnymi co myśli o nowych projektach. Daniel Wiktorowicz twierdzi, że powinniśmy poczekać z budową tej drogi. Gmina posiada dwa kompleksy sportowe, więc czy budowa trzeciego jest konieczna.
Głos zabrał Pan Urbański, pytając jak budowa dróg ma się do kanalizacji. W odpowiedzi Pani Wójt oznajmiła, że w pierwszej kolejności konieczne jest zrobienie kanalizacji, dopiero później dróg.
g ) Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie autopoprawkę. Nad wniesieniem
autopoprawki opowiedziało się 10 radnych „za” a 4 „przeciw”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta 10 głosami „za” i nadano jej Nr XXX/188/2017.
Pani Wójt podziękowała radnym za przyjęcie budżetu oraz pracownikom referatu finansowego za pomoc przy realizacji budżetu.
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
 
Pani Skarbnik przedstawiła radnym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie autopoprawkę. Nad wniesieniem autopoprawki opowiedziało się 10 radnych „za” a 4 „przeciw”.
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta 10 głosami „za” i nadano jej Nr XXX/189/2017.
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028.
 
Głos zabrała Pani Skarbnik Gminy, omawiając przedłożoną autopoprawkę oraz uchwałę. W głosowaniu nad autopoprawką
Pani Plawgo zapytała czy jest określony cel, na który nastąpiło przesunięcie kwoty 800 zł dla GKRPA. W odpowiedzi Pani Skarbnik oznajmiła, że jest to decyzja Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie autopoprawkę. Została ona przyjęta 14 głosami „za”
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXX/190/2017.
 
Pani Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę.
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 
            Głos w sprawie uchwały zabrała Pani Ewa Kulik, Skarbnik Gminy. Zmiana dotyczy dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXX/191/2017.
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki                         i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.
 
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Marek Milewski, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gmina ma coroczny obowiązek uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program obejmuje tematykę przeciwdziałania problemom alkoholizmu oraz przemocy w rodzinie. Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
 W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXX/192/2017.
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
 
Głos w sprawie uchwały zabrała Pani Alina Radoch, Dyrektor Zespołu Edukacyjnego. Karta Nauczyciela reguluje czas pracy nauczycieli określając tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych prowadzonych z uczniami. Dotychczasowy zapis uchwały określał jedynie obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów, dlatego konieczne jest podjęcie ww. uchwały. Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXX/193/2017.
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej i charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
 
Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Zenon Rychły, Sekretarz Gminy. Powodem podjęcia uchwały była zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty, której celem było dostosowanie przepisów prawa miejscowego do przepisów ogólnych.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXX/194/2017.
 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
 
Głos w sprawie uchwały zabrała Pani Alina Radoch, Dyrektor Zespołu Edukacyjnego. W związku z propozycjami zmiany regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów mające wyeliminować przypadki przydzielania bardzo niskich kwot stypendium przygotowano projekt nowego regulaminu, który gwarantuje wyższe stypendia dla określonej liczby uczniów. Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXX/195/2017.
 
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie.
 
            Głos w sprawie uchwały zabrał Pan Zenon Rychły, Sekretarz Gminy. W związku ze zmianami w systemie oświaty, które spowodowały  powstanie ośmioletniej szkoły podstawowej należało dokonać zmian w statucie Rady Młodzieżowej. Po braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca przeszła do głosowania nad uchwałą.
W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” i nadano jej Nr XXX/196/2017.
 
Ad. 17 Wnioski i interpelacje radnych.
 
Brak.
 
Ad. 18 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 
Brak.
 
Ad. 19 Wolne wnioski i zapytania.
 
Brak.
 
Ad. 20 Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 
            Protokół został przyjęty bez uwag.
 
Ad. 21 Przyjęcie protokołu z  XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 
            Protokół został przyjęty bez uwag.
 
Ad. 22 Sprawy różne.
 
Radny Paweł Dąbrowski- Kiedy będzie udostępniona świetlica wiejska dla mieszkańców Trzebiechowa?
Bartłomiej Cybulski- Na dzień dzisiejszy siedzibę ma tam Zakład Gospodarki Komunalnej, więc jeżeli mieszkańcy chcieliby się spotkać nie ma najmniejszego problemu z salą, mamy jeszcze do dyspozycji salę w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury.
 
Radny Rafał Ćwiertniewicz- nawiązując do świetlicy to uważam, że mieszkańcom Trzebiechowa ona się należy i w takim celu została wyremontowana a nie na użytek zakładu komunalnego, jeżeli chodzi o plac zabaw w Głuchowie to zostały przeznaczone na jego remont środki z Funduszu Sołeckiego a mimo to nic się tam nie dzieje, plac dalej jest                             w fatalnym stanie a urządzenia nadają się do wymiany.
Bartłomiej Cybulski- Jesteśmy w trakcie podziału budynku, natomiast plac zostanie naprawiony, ustalimy nowy termin realizacji tego zadania.   
 
Pani Plawgo-  ponawia pytanie Pana Dąbrowskiego oraz prosi, aby protokoły były wcześniej  przekładane radnym, żeby były pisane konkretniej, ponieważ radna ma uwagę do protokołu, a dokładniej do części swojej wypowiedzi.
Bartłomiej Cybulski- Protokoły będą umieszczane na stronie, a do tego czy mają być pisane dokładniej Zastępca Wójta uważa, że nie ma takiej konieczności. Prośba do Pana Mecenasa o opinię.
Mecenas- kwestie przebiegu sesji reguluje statut gminy, między innymi protokół powinien zawierać opis przebiegu obrad, wystąpień oraz streszczenie wystąpień radnych, procedura zgłaszania uwag jest również określona.  
 
Bartłomiej Cybulski poprosił o zabranie głosu Panią protokolant.
 
Magdalena Kramska- zwróciła uwagę na fakt, że w sytuacji, kiedy uwagi do protokołu nie są wygłoszone na forum a „na ucho” protokolant nie będzie uwzględniał uwag, ponieważ takie zagrania nie dają możliwości wypowiedzi osobom, których uwaga dotyczy- w tej sytuacji była to Pani Wójt Gminy Trzebiechów. Protokolant prosi o rzetelne wypowiedzi, które mają być protokołowane.
Anna  Dunajska- prośba o ograniczenie wystrzałów fajerwerków i kontrola policji
Sołtys wsi Swarzynice dziękuje za przegłosowanie uchwały nad budżetem Gminy na rok 2018. 
Sołtys wsi Ostrzyce- uwagi do nowej drogi w Ostrzycach. Skrótowa droga do Podlegórza jest w fatalnym stanie, są straszne dziury, brak możliwości przejazdu.
Bartłomiej Cybulski- Poprawki większe zostały usunięte, droga do Podlegórza zostanie naprawiona,  jest konieczne nawiezienie gruzu.
 
Ad. 23 Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
            O godzinie 12:30 Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła XXX Sesję Rady Gminy
w Trzebiechowie.
 
      Protokołowała                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Kramska                                                                               Anna Dunajska
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-03 11:16:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-03 11:16:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-03 11:16:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji