ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów - Konotop na odcinkach w km ok. 29+461 - 34+850, 35+900-38+650, 39+877-42+100 wraz z rozbudową w km 52+400-56+300

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-24 13:30:48 przez Marcin Koteluk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów - Konotop na odcinkach w km ok. 29+461 - 34+850, 35+900-38+650, 39+877-42+100 wraz z rozbudową w km 52+400-56+300 Wykonawca dokumentacji, działając na rzecz Zamawiającego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, powołując się na podstawę prawną tj. art. 39 ust. l w związku z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, póz. 1235 ze zm.), wnioskuje o zamieszczenie obwieszczenia o konsultacjach społecznych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebiechów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiechów.
Wnioskujemy o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z dokumentacją do dnia 25.02.2016r. z terminem składania uwag i wniosków przez społeczeństwo od dnia 29.02.2016r. do dnia 11.03.2016r w formie:
  • pisemnej na adres Urzędu,
  • ustnie do protokołu z konsultacji społecznych,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wyznaczony przez Urząd, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dn. 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, póz. 262).
Dokumentację projektową do wglądu przez społeczeństwo, w formie papierowej przekazujemy Państwu w l egzemplarzu oraz w l egzemplarzu płyty CD - do udostępnienia formy elektronicznej na stronie BIP Urzędu Gminy Trzebiechów.
Ponadto prosimy o zamieszczenie w obwieszczeniu poniższej klauzuli:
„Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, póz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzebiechów"
Wnioskujemy o zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem, w miejscu wyznaczonym przez Urząd
Gminy Trzebiechów, w dniu 15.03.2016r. o godz. 13:00. (Spotkanie odbedzie sie w sali TOK)
 
KFGSp. zo.o. sp. k.
ul. Wilczakl5/l
61-623 Poznań

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-24 13:19:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-24 13:30:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-24 13:30:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony