ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW INFORMUJE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2023 - 2030”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-18 11:44:39 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 10 f 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały nr  XXVIII/229/22 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Trzebiechów informuje  o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzebiechów, dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2023 - 2030”.
 
Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Trzebiechów.
 
Konsultacje przeprowadzane będą w formie pisemnej, poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłoszenia opinii i wniosków”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Załącznik do niniejszego ogłoszenia stanowi również projekt „Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2023 - 2030”.  Projekt strategii wraz z formularzem składania opinii i wniosków znajduje się także do pobrania na stronie www.bip.trzebiechow.pl.
Wypełniony formularz w dniach od 18 listopada 2022 do 22 grudnia 2022 roku należy przesyłać lub dostarczyć:
  • w formie skanu pod adresem skrzynki pocztowej: ,
  • poprzez system ePUAP – adres skrytki elektronicznej: /aeiee6550m/skrytka,
  • osobiście do siedziby Urzędu Gminy Trzebiechów (ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów).
Formularze, które wpłyną po godzinie 15.00 dnia 22 grudnia 2022 roku nie będą brane pod uwagę. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych opinii i wniosków. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebiechów.
 
 
                                                                         Izabella Staszak
                                                                           Wójt Gminy Trzebiechów

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony