ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r póz. 778 ze zm.) informuję , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.2.2017 z dnia 23 maja 2017r. dla inwestycji dotyczącej:
Rozbudowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego poprzez ułożenie linii kablowej oraz posadowienie słupów oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 230/2, 229/7, 236/1, 227/7, 227/5, położonych w obrębie geodezyjnym Trzebiechów, gmina Trzebiechów.
Z decyzją można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
 
Wójt Gminy Trzebiechów
Izabella Staszak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Dach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Dach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-23 11:46:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-23 11:46:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-23 11:46:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że podany został do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący następujące nieruchomości:
- działka nr 220/2 w obrębie Trzebiechów położona na obszarach przeznaczonych wg. SUiKZP na tereny zabudowy mieszkaniowej,
- działka nr 237/19 w obrębie Trzebiechów położona na obszarach przeznaczonych wg. MPZP na tereny zabudowy mieszkaniowej,
Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r, poz. 2147 z późn. zm.) upływa z dniem 9 czerwca 2017r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Dach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Dach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-28 13:05:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-28 13:05:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-28 13:05:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzebiechów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r póz. 778 ze zm.) informuje , że wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GG.6733.6.2016 z dnia 8 lutego 2017r. dla inwestycji dotyczącej:
Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 (dz. nr ewid. 95/3 — ul. Sulechowska) polegającej na wykonaniu fragmentu chodnika oraz rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną (dz. nr ewid. 113).
Z decyzja można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
 
Wójt Gnimy Trzebiechów
Z up. Przemysław Żurawiecki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Dach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Dach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-27 17:05:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-27 17:05:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-27 17:05:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa drogi gminnej na działkach 113 i 112/3 wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 278

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. póz. 778 z późn. zm.) informuję , że na wniosek DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, który wpłynął w dniu 13.04.2017r. , wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa drogi gminnej na działkach 113 i 112/3 wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 278 (dz. nr 95/3 - ul. Sulechowska) w m. Trzebiechów.
Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w terminie 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 19 kwietnia 2017 r.
Miejsce składania uwag i wniosków:
Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, pokój 6.
 
Wójt Gminy
Izabella Staszak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Dach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Dach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-19 13:59:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-19 13:59:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-19 14:02:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ulicznego drogowego wraz z słupami oświetleniowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), informuję że na wniosek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, który został złożony w dniu 5.04.2017r wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ulicznego drogowego wraz z słupami oświetleniowymi na działkach nr 230/2, 229/7, 236/1, 227/7, 227/5 w obrębie Trzebiechów, gm. Trzebiechów.
Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 6 kwietnia 2017 r.
Miejsce składania uwag i wniosków:
Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, pokój 6.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Dach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Dach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-06 13:26:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-06 13:26:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-06 13:26:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 (dz. nr 95/3 - ul. Sulechowska) wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną (dz. nr 113) w m. Trzebiechów.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. póz. 778 z późn. zm.) informuję , że na wniosek DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, który wpłynął w dniu 24.03.2017r., wszczęto  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 (dz. nr 95/3 - ul. Sulechowska) wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną (dz. nr 113) w m. Trzebiechów.
Z wnioskiem można zapoznać się w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy Trzebiechowie, ul. Sulechowska 2.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu niżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. od dnia 27 marca 2017 r.
Miejsce składania uwag i wniosków:
Urząd Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, pokój 6.
 
Wójt Gminy Trzebiechów
Izabella Staszak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Dach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Dach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-27 08:38:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-27 08:38:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-27 08:38:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji