ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Porządek obrad

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXX Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  sprawie wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Trzebiechów do realizacji części zadania publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022 – 2037.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie na lata 2022 – 2024”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 12. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 18:15:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 18:18:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19 18:19:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIX Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny.
 5. Apel nr 1/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania oraz struktury Komisariatu Policji w Sulechowie.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 11. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
 12. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-22 12:03:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-22 12:03:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22 12:03:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 1100, która odbędzie się  zdalnie za pomocą nośników elektronicznych i aplikacji MS TEAMS.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Trzebiechów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 6. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-06 21:18:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-06 21:18:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-06 21:25:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 1000, która odbędzie się  zdalnie za pomocą nośników elektronicznych i aplikacji MS TEAMS.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny.
 5. Informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2021.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2021.
 7. Informacja na temat gospodarki leśnej na terenie Gminy Trzebiechów w roku 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiechów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022 – 2037.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2022.
 19. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 20. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Trzebiechów za 2021 rok.
 21. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-18 09:35:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-18 09:36:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-18 09:36:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się  zdalnie za pomocą nośników elektronicznych i aplikacji MS TEAMS.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny.
 5. Informacja z przebiegu I etapu przeprowadzonego audytu geopodatkowego.
 6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu drogi 278.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2022
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022-2037.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021-2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzebiechów do współpracy w ramach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w Powiecie Zielonogórskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnych w gminie Trzebiechów.
 15. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-14 12:52:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-14 12:52:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-14 12:53:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 19 października 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebiechów na lata 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiechów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów.
 19. Uchwała w sprawie ustalania zasad przyznawania diet Radnym Gminy Trzebiechów.
 20. Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
 22. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
 23. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-12 12:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-12 12:34:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-12 12:36:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 17 września 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 10. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-10 11:56:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-10 11:56:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10 11:59:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1727 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dróg dojazdowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego.
 9. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 10. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-17 21:50:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-17 21:51:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-17 21:51:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 1300, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021 - 2037
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-28 12:59:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-28 12:59:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-28 12:59:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
Proponowany porządek obrad:
 
Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 3. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020 i debata nad raportem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Trzebiechów za okres od stycznia do 31 grudnia 2020r.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 8. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Trzebiechów.
 9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury.
 10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 21. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Piszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-02 09:42:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-02 09:42:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-02 21:40:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji