ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Porządek obrad

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
Proponowany porządek obrad:
 
Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 3. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020 i debata nad raportem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Trzebiechów za okres od stycznia do 31 grudnia 2020r.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 8. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Trzebiechów.
 9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury.
 10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 21. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Piszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-02 09:42:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-02 09:42:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-02 21:40:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XX Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się zdalnie za pomocą nośników elektronicznych i aplikacji MS TEAMS.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebiechów w wieku 65 lat i więcej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, oznaczonych numerami działek 57/3 w obrębie Swarzynice i 4/37 w obrębie Głuchów.
 8. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie XX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Piszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-09 08:00:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-09 08:00:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-09 08:00:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIX Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XIX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się zdalnie za pomocą nośników elektronicznych i aplikacji MS TEAMS.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2020.
6. Informacje na temat gospodarki leśnej na terenie Gminy Trzebiechów w roku 2020.
7. Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2020.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021 – 2037.
11. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trzebiechów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2021.
14. Informacje odnośnie Planu Pracy na 2021 rok Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego.
15. Sprawozdanie GKRPA z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Trzebiechów za 2020 rok.
16. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2020.
17. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020.
18. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-18 17:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-18 17:34:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19 11:15:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1833 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVIII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 1000, która odbędzie się zdalnie za pomocą nośników elektronicznych i aplikacji MS TEAMS.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021-2037.
 14. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-08 16:51:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-08 16:51:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-10 19:48:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XVII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 1000, która odbędzie się zdalnie za pomocą nośników elektronicznych i aplikacji MS TEAMS.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap II
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie naruszania ustaleń II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap II.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Trzebiechów,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy    Trzebiechów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzebiechów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 19. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2020 r.
 20. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2019/2020.
 21. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-12 13:33:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-12 13:33:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-16 17:50:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XVI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 19 października 2020 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali gimnastycznej w Trzebiechowie przy ul. Parkowej 3
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiechów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Trzebiechów do realizacji zadania publicznego (zasiania trawy, nasadzanie roślin w obrębie Radowic).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebiechowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów oraz nadania mu statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037.
 13. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w Trzebiechowie w sprawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw tak zwanej "Piątką dla zwierząt".
 14. Sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
 16. Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-12 14:43:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-12 14:44:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-16 20:25:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji