ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Porządek obrad

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

III Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję III Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 1530, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2023 i debata nad raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy  Trzebiechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Trzebiechów.
 10. Przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 13. Przedstawienie, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Trzebiechów do realizacji części zadania publicznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 20. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie III Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-19 21:03:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-19 21:03:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-19 21:04:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
64 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję II Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 1530, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Trzebiechów i Borek.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów.
 15. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-13 15:50:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-13 15:50:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-13 15:51:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie nr 181/2024 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w Trzebiechowie kadencji 2024-2029, w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-25 16:26:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-25 16:27:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-25 16:27:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godz. 1200, która odbędzie się  w Sali Wiejskiej w Swarzynicach.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Nadanie tytułu Zasłużony dla Gminy Trzebiechów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego Gminy Trzebiechów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Trzebiechów i Borek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy dotyczących wysokości ekwiwalentu pieniężnego członków OSP.
 12. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.
 13. Przyjęcie protokołu z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 14. Podsumowanie kadencji VIII Rady Gminy w Trzebiechowie. Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Trzebiechów.
 15. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-05 09:09:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-05 09:10:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-08 05:56:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 1500, która odbędzie się Sali Ślubów (pok. nr 9) w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/317/2023 z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 4. Zamknięcie XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-14 14:55:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-14 14:55:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14 14:56:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XLV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 12 lutego 2024 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o Gminnym obliczu zmian demograficznych na podstawie wyników z Narodowego Spisu Powszechnego.
 6. Informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2023.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2023.
 8. Informacja na temat gospodarki leśnej na terenie Gminy Trzebiechów w roku 2023.
 9. Informacja Koła Łowieckiego Piast z wykonania rocznego planu pracy za rok 2023.
 10. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 11. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności ośrodka za rok 2023.
 12. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2023.
 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024 – 2038.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu gminy Trzebiechów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Doznających Przemocy Domowej w Gminie Trzebiechów na lata 2024 – 2028.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2024 rok.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2024.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Trzebiechów’’ Panu Tadeuszowi Zdzisławowi Urbańskiemu.
 27. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie XLV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-05 17:34:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-05 17:34:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-05 17:34:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 29 grudnia 2023 r. o godz. 10:00, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
4.Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2024.
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii komisji Rady Gminy w Trzebiechowie,
  • dyskusja nad projektem uchwały,
  • głosowanie uchwały budżetowej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata     2024 – 2038.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
11.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
13.Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu gminy Trzebiechów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/320/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 listopada 2023 r., która dotyczy programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
15.Podjęcie uchwały w sprawy nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Trzebiechów.
16.Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
17.Sprawy różne.
18.Zamknięcie XLIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-28 11:01:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-28 11:02:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-28 11:02:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
726 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 17 listopada 2023 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych Kierowników Jednostek.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Gminy Trzebiechów.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego.
 17. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.
 18. Przyjęcie protokołu z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie XLIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-10 13:29:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-10 13:30:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-10 13:30:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 27 października 2023 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Ślubów (pok. nr 9) w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/302/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiechów
 6. Zamknięcie XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-24 19:34:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-24 19:34:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-24 19:35:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XLI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 22 września 2023 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o realizacji zadań dotyczących dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.
 12. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 13. Przyjęcie protokołu z XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-15 13:05:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-15 13:05:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-15 13:05:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji