ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Porządek obrad

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XL Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 11 sierpnia 2023 r. o godz. 1500, która odbędzie się w Sali Ślubów (pok. nr 9) w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 4. Zamknięcie XL Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-08 16:54:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-08 16:55:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-08 16:55:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIX Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2022 i debata nad raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy  Trzebiechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Trzebiechów.
 10. Przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
 11.  Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 13. Przedstawienie, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038.
 16. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 17. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Trzebiechów.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiechów.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sulechów realizacji zadania publicznego Gminy Trzebiechów w zakresie pomocy społecznej.
 25. Sprawozdanie GKRPA z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów  Alkoholowych dla Gminy Trzebiechów za 2022 rok.
 26. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-23 10:21:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-23 10:22:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-23 10:22:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVIII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
 13. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-14 11:46:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-14 11:47:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14 13:39:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 24 lutego 2023 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o Gminnym obliczu zmian demograficznych na podstawie wyników z Narodowego Spisu Powszechnego 2020/2021.
 6. Informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2022.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów za rok 2022.
 8. Informacja na temat gospodarki leśnej na terenie Gminy Trzebiechów w roku 2022.
 9. Informacja Koła Łowieckiego Piast z wykonania rocznego planu pracy za rok 2022.
 10. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 11. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności ośrodka za rok 2022.
 12. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2023-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 – 2038.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebiechów na lata 2023 – 2026.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2023 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2023.
 25. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-16 14:53:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-16 14:55:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14 11:47:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Hali Gimnastycznej przy ul. Parkowej.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2023.
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii komisji Rady Gminy w Trzebiechowie,
 • dyskusja nad projektem uchwały,
 • głosowanie uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata     2023 – 2038.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzebiechów na lata 2023 – 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/246/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebiechów porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022 - 2030 obejmującej  gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła.
12. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
13. Przyjęcie protokołu z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-20 18:05:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-20 18:05:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-20 18:06:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 1300, która odbędzie się Sali Ślubów (pok. nr 9) w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 4. Zamknięcie XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Kieliszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-30 15:07:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-30 15:08:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-30 15:08:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Hali Gimnastycznej przy ul. Parkowej.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych Kierowników Jednostek.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Gminy Trzebiechów.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów.
 15. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 16. Przyjęcie protokołu z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-07 12:53:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-07 12:54:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-07 12:54:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 26 września 2022 r. o godz. 1200, która odbędzie się Sali Ślubów (pok. nr 9) w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 4. Zamknięcie XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-23 12:46:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-23 12:46:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23 12:47:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 9 września 2022 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022 – 2037.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebiechów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych form, warunków i zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Trzebiechów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radowice w gminie Trzebiechów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Radowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów.
 14. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
W związku z rozpoczęciem remontu Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury Sesja Rady Gminy odbędzie sie na Sali Sportowej przy ul. Parkowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-02 10:26:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-02 10:27:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-07 15:05:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 1000, która odbędzie się  w Sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy na rok za 2021 i debata nad raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Trzebiechów wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy  Trzebiechów za okres od stycznia do 31 grudnia 2021.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Trzebiechów.
 10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury.
 11. Przedstawienie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.
 12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 14. Przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 18. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022 – 2037.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebiechów porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego  na lata 2022-2030 obejmującej  gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 22. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-23 09:25:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-23 09:25:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-26 19:03:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji