ˆ

Porządek obrad

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXVI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-14 12:52:52 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

Zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się  zdalnie za pomocą nośników elektronicznych i aplikacji MS TEAMS.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjny.
 5. Informacja z przebiegu I etapu przeprowadzonego audytu geopodatkowego.
 6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu drogi 278.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2022
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022-2037.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021-2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzebiechów do współpracy w ramach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w Powiecie Zielonogórskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków straży pożarnych w gminie Trzebiechów.
 15. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony