ˆ

Porządek obrad

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXIV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-10 11:56:29 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

Zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 17 września 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 10. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony