ˆ

Porządek obrad

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-17 21:51:08 przez Marcin Koteluk

Akapit nr - brak tytułu

Zwołuję XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sulechowskiej 2.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dróg dojazdowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego.
 9. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 10. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony