ˆ

Porządek obrad

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XI sesja rady gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Zapraszam na XI sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 20 stycznia 2016r. (środa)
o godz. 1000, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie XI sesji Rady Gminy w Ttrzebiechowie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Wójt Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Wnioski i interpelacje radnych.
6.Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2015.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2016
a) odczytanie projektu uchwały,
            b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o projekcie uchwały budżetowej,
            c) odczytanie opinii komisji stałych,
            d) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu niniejszej uchwały,
            e) dyskusja,
            f) głosowanie nad autopoprawkami,
            g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2016,
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2016 - 2027
a) odczytanie projektu uchwały,
            b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o projekcie niniejszej uchwały,
            c) odczytanie opinii komisji stałych,
            d) przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Wójta Gminy,
            e) dyskusja,
            f) głosowanie nad autopoprawkami,
            g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2016 – 2027.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.   
12.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy,
13.Sprawy różne,
14.Zamknięcie XI sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-12 18:15:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-12 18:17:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2000 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

X Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Zwołuję X sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu  18 grudnia 2015r. (piątek) o godz. 900, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Pani Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Pani Wójt Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2015-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości zabudowanych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015-2022.
 10. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Gminy.
 11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisława Kozłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisława Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-11 08:19:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-16 14:51:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję IX sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 30 listopada 2015r. (poniedziałek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Udzielenie głosu Panu Staroście Powiatu Zielonogórskiego.
4.    Informacja Pani Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
5.    Informacja Pani Wójt Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2015-2027.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań gminy w trybie art. 518§ l pkt 3 oraz art. 506 §  l Kc.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
11.  Informacja o działalności sportowej na terenie Gminy.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
13.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14.  Sprawy różne.
15. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisława Kozłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisława Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-27 12:59:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-27 12:59:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję VIII sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu  10 listopada 2015r. (wtorek) o godz. 10.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego OśrodkaKultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Pani Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Pani Wójt Gminy o pracach w okresie międzysesyjny.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2014/2015.  (materiały znadują się na stronie BIP gminy Trzebiechów).
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2015r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów.
 14. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych
              a) pracowników UG i kierowników jednostek podległych samorządowi gminnemu,
              b) radnych.
 15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 16. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-30 10:59:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-30 11:02:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszam na VII sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu  17 września 2015r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka
Kultury w Trzebiechowie.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Analiza finansowa gminy Trzebiechów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Informacja Pani Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacja Pani Wójt Gminy o pracach w okresie międzysesyjny.
 11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-14 15:46:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-14 15:46:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję VI sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu  1 lipca 2015r. (środa)
o godz. 10.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Pani Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Pani Wójt Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do Partnerstwa Gminy Trzebiechów z Powiatem Zielonogórskim w realizacji projektu pod nazwą "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Trzebiechów nieruchomości, na których znajdują się świetlice wiejskie oraz uchwalenia regulaminu tych świetlic.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Trzebiechowie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Młodzieży w Trzebiechowie
 13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 14. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-24 15:13:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-24 15:18:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszam na V sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu  3 czerwca 2015r. (środa) o godz. 10.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Pani Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Pani Wójt Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójta Gminy Trzebiechów za 2014r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Trzebiechów ze Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska"
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017
 14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawierania umów dzierżawy gruntów gminnych na okres przynajmniej 3 lat.
 20. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolentariacie za rok 2014.
 21. Informacja w sprawie Oceny  zasobów w pomocy społecznej ( materiały załączone na stronie BIP Gminy Trzebiechów)
 22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 23. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-29 10:09:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-29 10:09:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszam na IV sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu  11 marca 2015r. (środa)
o godz. 12.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie ślubowania nowo wybranego radnego wybranego w wyborach uzupełniających.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja w sprawie poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy Trzebiechów.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 2014.
 6. Informacja Pani Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Pani Wójt Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Trzebiechów na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz sołtysom Gminy Trzebiechów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Trzebiechowskiemu Ośrodkowi Kultury.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 21. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-06 13:45:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-06 13:45:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1796 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszam na III sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu  16 stycznia 2015r. (piątek)
o godz. 12.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury
w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Pani Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Pani Wójt Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie rok 2014.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu gminy Trzebiechów do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion"Sprawa – Nysa - Bóbr"
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na 2015 rok.
 13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 14. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisława Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-12 11:13:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-12 11:13:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję  II  sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu  10 grudnia 2014r. (środa) o godz. 12.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospoidarczego Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji, członków komisji i przewodniczących( bądź oddelegowanych na posiedzenia rady ich zastępców) organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
 12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-04 08:50:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-04 08:50:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji