ˆ

Porządek obrad

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXIV sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXIV Nadzwyczajną  Sesję  Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 10°°, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Podjęcie uchwały w sprawie nie naruszania ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów- etap I.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów- etap I.
5.   Zamknięcie XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-30 12:09:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-30 12:11:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-30 12:11:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 10°°, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  II     Zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
5.   Zamknięcie XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-30 12:11:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-30 12:11:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-03 09:11:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
4.   Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.   Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
6.   Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów.
7.   Sprawozdanie  z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017.
8.   Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2017.
9.   Sprawozdanie   z   działalności   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2017.
10. Sprawozdanie   z   realizacji   programu   współpracy   Gminy   Trzebiechów   z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
12. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   zaopiniowania   połączenia   gmin   w  celu   utworzenia   okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
15. Podjęcie    uchwały    w    sprawie    zorganizowania   wspólnej    obsługi    finansowej   jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczana dotacji dla przedszkoli   i   innych   form   wychowania  przedszkolnego   prowadzonych  na  terenie   Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
17. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   zwolnienia   od   podatku   od   nieruchomości   przedsiębiorców w tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Trzebiechów w ramach pomocy de minimis.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2018.
21. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia planu pracy  Komisji  Rewizyjnej   Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2018.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
23.  Wnioski i interpelacje radnych.
24. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
27. Przyjęcie protokołu z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
28. Sprawy różne.
29. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-19 16:17:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-19 16:18:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-30 09:20:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 10°°, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XX/135/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 .
6.   Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-22 08:09:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-22 08:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-30 09:19:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 20 grudnia  2017 r. (środa) o godz. 10°°, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Informacja   Przewodniczącej    Rady    Gminy    o    działaniach   podjętych   w    okresie międzysesyjnym.
4.   Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.   Informacja dotycząca działalności GKS „Piast-Parkovia" Trzebiechów.
6.   Sprawozdanie   merytoryczne   z   przeprowadzonej   akcji   profilaktyczne-   edukacyjnej „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych".
7.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzebiechów w roku szkolnym 2016/2017.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2018.
a)   odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)   odczytanie opinii komisji budżetowej,
d)  przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały,
e)   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f)   głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy,
g)  głosowanie uchwały budżetowej
9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej i charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie.
17. Wnioski i interpelacje radnych.
18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
21. Przyj ecie protokołu z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-14 12:34:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-14 12:34:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-14 12:35:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIX Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 900, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową.
 5. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Kramska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-15 13:48:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-15 13:49:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-22 07:44:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVIII sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 25 października 2017 r. (środa)
o godz. 1000, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy Trzebiechów dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek oraz pracowników.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotyczącej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych gminy Trzebiechów.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 14. Wnioski i interpelacje radnych.
 15.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16.  Wolne wnioski i zapytania.          
 17.  Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 18.  Przyjęcie protokołu z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 19.  Przyjęcie protokołu z XXVII uroczystej Sesji Rady Gminy odbytej 7 października br. w Niemczech.
 20.  Sprawy różne.
 21.  Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Kramska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-17 14:33:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-17 14:50:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-19 12:05:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXVI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 1330, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.
5. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Kramska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-25 14:35:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-25 14:36:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:36:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) o   godz.   1000,  która  odbędzie   się  w   sali  widowiskowej   Trzebiechowskiego  Ośrodka  Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2.   Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Czesława Kochajkiewicza w sprawie zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.   Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze   socjalnym   dla   uczniów   zamieszkałych   na   terenie   Gminy Trzebiechów.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Trzebiechów instrumentem płatniczym.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/2016 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie   Trzebiechów   przyjętego   uchwałą   nr  V/41/2011   Rady   Gminy   w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011 r.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/135/2016 w sprawie przystąpienia    do     sporządzenia    miejscowego    planu    zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
18.  Wolne wnioski i zapytania.
19.  Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
20.  Przyjęcie protokołu z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
21.  Sprawy różne.
22.  Zamknięcie XXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-30 08:18:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-30 08:22:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIII sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 17 maja 2017 r. (środa)
o godz. 1000, która odbędzie się w sali widowiskowej Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury                     w Trzebiechowie.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i podjęcie uchwał według porządku:
  a. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
  b. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebiechów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebiechów na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-2024”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.
 17. Wnioski i interpelacje radnych.
 18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Wolne wnioski i zapytania.           
 20. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Kramska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-15 12:19:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-15 12:19:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25 14:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji