ˆ

Porządek obrad

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Załącznik do uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 09:14:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 09:16:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję V Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Ślubowanie Radnego.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podziękowanie dla sołtysów za kadencję 2014-2018.
 5.  Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
 6. Informacja Komendy Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów.
 7. Informacja Starosty Zielonogórskiego  o planowanych inwestycjach na rok 2019 na terenie Gminy Trzebiechów.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 10.  Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2018.
 11. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2018.
 14. .Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji     urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021" dla Gminy Trzebiechów  ,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów , w rejonie ulicy 3-go Maja,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nie naruszenia ustaleń  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz  granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019.
 24. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-18 18:52:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-18 18:52:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję IV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 1000która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 3. odczytanie opinii komisji,
 4. przedstawienie autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej,
 5. dyskusja,
 6. głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2019,
 4. odczytanie opinii komisji,
 5. przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
 6. dyskusja,
 7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przyznawania diet radnym oraz sołtysom Gminy Trzebiechów.
 5. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie IV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-18 15:08:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zenon Rychły
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-18 15:08:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję III nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 31 grudnia 2018 r.                                          o godz. 1000,  która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Trzebiechów na lata 2018-2030.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 6. Zamknięcie III Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-28 12:59:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-28 14:27:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję II Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 1000,                                 która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                                         w Trzebiechowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                                           w Trzebiechowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy                      w Trzebiechowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków                                 i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy                          w Trzebiechowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego- administrator Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiechów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia                                               w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole                                                                     i w domu” na lata 2019 – 2023.
 22.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 23.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023.
 24.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 25. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie II Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-05 13:41:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-05 13:41:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w TRZEBIECHOWIE kadencji 2018 - 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. póz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 167 § 3 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. póz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I
postanawia
§ 1. Zwołać pierwszą sesję Rady Gminy w TRZEBIECHOWIE na dzień 23 listopada 2018 r. na godz. 10:00 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
§ 2. Ustalić porządek obrad sesji rady stanowiący załącznik nr l do niniejszego postanowienia.
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
Uzasadnienie
Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-501-171/18 z dnia 15 października 2018 r. informuje, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w celu złożenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania komisarz wyborczy powinien zwołać sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju. Jednakże z uwagi na to, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminny kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna  się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy, zwołanie w tym terminie sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest niemożliwe.
Obecna kadencja rad upływa w dniu 16 listopada 2018 r.
W związku z powyższym zobowiązano Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I do uwzględnienia w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady ślubowania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 
Porządek obrad pierwszej sesji rady gminy
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2. Otwarcie sesji.
3. Ślubowanie radnych.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczącego (ych) rady gminy.
7. Ślubowanie wybranych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-08 11:47:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-08 11:51:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:21:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVIII sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 17 października 2018 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy Trzebiechów dotycząca analizy danych zawartych                         w oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek oraz pracowników.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotyczącej analizy danych zawartych                  w oświadczeniach majątkowych radnych gminy Trzebiechów.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 206).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 159/3).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 183/1).
 20. Wnioski i interpelacje radnych.
 21.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 22.  Wolne wnioski i zapytania.
 23. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 24. Sprawy różne, podsumowanie kadencji.
 25. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-11 08:29:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-11 08:29:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVII sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów za 2017r. oraz za okres I półrocza 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebiechów.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebiechów na lata 2017-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Trzebiechów” Panu Tadeuszowi Wojterowi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Trzebiechowskiemu Ośrodkowi Kultury.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.
 15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 18. Przyjęcie protokołu z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-23 09:07:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-23 09:07:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVI sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XXXVI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 900, która odbędzie się w małej sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 1198F.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego- administrator Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 6. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 
                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                    Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-13 14:23:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-13 14:23:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3348 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXV sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 900, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiechowie.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2017.
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Trzebiechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i podjęcie uchwał wg porządku:
  a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
  b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzebiechów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego.
 16. Wnioski i interpelacje radnych.
 17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 20. Przyjęcie protokołu z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 21. Przyjęcie protokołu z  XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 Przewodnicząca Rady Gminy
 Anna Dunajska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Kramska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dunajska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-07 07:41:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stempniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-07 07:41:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stempniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-07 07:42:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2074 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji