ˆ

Porządek obrad

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali gimnastycznej w Trzebiechowie przy ul. Parkowej 3
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebiechowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów oraz nadania mu statutu.
 4. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami (gminnym żłobkiem).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020- 2037.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzebiechów.
 10. Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-11 15:12:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-11 15:13:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-12 14:42:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
775 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIV Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XIV Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 8 lipca 2020 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali gimnastycznej w Trzebiechowie przy ul. Parkowej 3
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019 i debata nad raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Trzebiechów za okres od  stycznia do 31 grudnia 2019r.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy.
 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów.
 16. Podjęcie pozostałych uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
  2. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037.
  3. przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
  4. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów.
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Trzebiechów.
  6. wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie.
  7. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego.
  8. rozpatrzenie skargi na działalność Wójt Gminy Trzebiechów.
 17. Przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji Rady Gminy
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 10:05:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 10:06:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali gimnastycznej w Trzebiechowie przy ul. Parkowej 3
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Trzebiechów Nr 0050.16.2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Trzebiechów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Trzebiechów do realizacji części zadania publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu.
 9. Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-12 18:51:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-12 18:51:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1057 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XII Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 1000która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca Afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz Ptasiej grypy.
 4. Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trzebiechów.
 5. Informacja Komendanta Miejskiej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebiechów.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o działaniach podjętych wobec Urzędu Gminy Trzebiechów w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
 9. Sprawozdanie z prac komisji za rok 2019.
 10. Plan pracy komisji na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z działalności Ośrodka za rok 2019.
 13. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
 14. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów za 2019 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiechowie w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebiechów na lata 2020-2025.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trzebiechów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037.
 22. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-21 15:42:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-21 15:43:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XI Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję XI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej,
 3. odczytanie opinii komisji,
 4. dyskusja,
 5. głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 – 2037.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2020, zgodnie z następującym porządkiem:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2020,
 4. odczytanie opinii komisji,
 5. dyskusja,
 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Gminy Trzebiechów.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia straży gminnej.
14. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Trzebiechów.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów.
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
17. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-12 14:52:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-12 14:53:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

X Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję X Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 7. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 14. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie X Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-30 08:42:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-30 08:44:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX Sesja Rady Gminy w Trzebiechowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję IX Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 30 września 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2019 r.
 6. Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu statutów sołectw.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu:
  1. Borek,
  2. Gębice,
  3. Głuchów,
  4. Ledno - Głęboka,
  5. Mieszkowo,
  6. Ostrzyce,
  7. Podlegórz,
  8. Radowice,
  9. Swarzynice,
  10. Trzebiechów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Trzebiechowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających  w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Zielonej Górze.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 18. Przyjęcie protokołu z VII i VIII Sesji Rady Gminy.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie IX Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-23 13:28:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-23 13:28:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję VIII nadzwyczajna Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 6 września 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Trzebiechów do realizacji części zadania publicznego,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 – 2030
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów.
 8. Zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-30 18:06:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-30 18:08:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VII sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję VII Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji inwestycji na drodze 278.
 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy.
 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2018.
 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.
 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  w sprawie absolutorium dla Wójta.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Trzebiechów i Swarzynice.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenie stanu osobowego
  oraz przedmiotu działania komisji.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną wydatków poniesionych przez Gminę Trzebiechów na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Trzebiechowie i Głuchowie.
 27. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie VII Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-08 22:07:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-08 22:08:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VI sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołuję VI Sesję Rady Gminy w Trzebiechowie w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 1000, która odbędzie się w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o aktualnych zagrożeniach dot. afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Trzebiechowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresy świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2022 (załącznik do uchwały dostępny jest w BIP )
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2019 - 2030
 13. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy w Trzebiechowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-17 14:57:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-17 14:58:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji