ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice dz. nr 306/1 - etap I - III przetarg

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice dz. nr 306/1 - etap I - III przetarg

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzebiechów

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 599236-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-10-24 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-10-24 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-09 przez Daniel Seredyński

Treść:

Przebudowa drogi na odcinku od 0+056km do 0+756km, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o szer. 3,5m wraz z poszerzeniem drogi na odcinku 0+460km – 0+545km z 3,5m do 5m. Wykonaniem nowych chodników i części zjazdów z kostki brukowej oraz przełożeniem istniejących wraz z wymianą krawężników drogowych. Wykonaniem prac konserwacyjnych na rowach odwodnieniowych oraz udrożnieniem i oczyszczeniem istniejących przepustów. Szczegółowy zakres prac opisany jest w opracowaniu technicznym, przy czym szerokość jezdni w I etapie wynosi 3,5m, a zakres rzeczowy przedstawiony jest w przedmiarze robót.
 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy ( Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.)  osób wykonujących następujące czynności: kierowca- operator koparki lub koparko-ładowarki, robotnik budowlany, brukarz. Dla udokumentowania tego faktu WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy, wykaz wskazanych wyżej osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać i oświadczeniem dotyczącym formy zatrudnienia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zapisów Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych, które opisane są szczegółowo w projekcie umowy.
 
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyla informację: Daniel Seredyński Data wytworzenia informacji: 2017-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Seredyński Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 13:44:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 13:50:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-26 13:24:17
Artykuł był wyświetlony: 1191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu